had? Heb je antwoord van je toekomstigen klant ge kregen?" Tom„Oh, van hem - zeker! Hij is nu voor de zaak ge wonnen. Toen ik de laatste maal bij hem kwam, las hij mijn mededeeling en intus- schen maakte mijn mooi, nieuw, prettig aanvoelend papier een indruk op hem als de waardigheid van mijn patroon zelf. Hij legde mij op een stapel met de aan- teekening „Vandaag beant woorden!" Harry en Dick: „Wieisjouw kl eermaker-drukker Wij zouden U graag eens iets bijzonders laten zien, b.v. de mooie portefeuille, getiteld "Letters that speak for Themselves" (Brievendie voor zichzelf spreken). Zij bevat 17 modellen van brief hoofden en een demonstra tie van de moderne, econo mische en juiste opvatting

De Reclame nl | 1929 | | page 17