Het kind wordt ontkleed en tot aan de kin in een warmen badhanddoek gewikkeld. Eerst wordt het neusje gereinigd. Bij het wasschen van het hoofdje moet men voorzichtig te werk gaan. De haartjes worden nat gemaakt en daarna met een weinig zeep ingewreven. Bij het afspoelen zorge men er voor, dat er geen spoor van zeep achterblijft, en er geen water in de oogjes en oortjes komt. Nu het hoofdje goed droog maken. Vervolgens komen de oortjes aan de beurt. Hebt gij die (evenals bij het neusje) met behulp van een propje watten ('t spreekt vanzelf dat voor elk der neusgaten, oortjes, oogjes, telkens andere watjes worden gebruikt) gereinigd en droog gemaakt, dan wordt het gezichtje gewasschen, waarbij echter geen zeep wordt gebruikt. De oogjes, dan, worden steeds met propjes watten, gedrenkt in gekookt water of in boor water, gewasschen. (Altijd naar den neus toe wrijven.) Nu is de kleine gereed voor het „groote" bad. Met de punt van Uw elleboog voelt gij even of het water op temperatuur is. Het bad water moet lauwwarm zijn (plm. 35° C.). Dan vlug het kind uit den handdoek gewikkeld. Het wordt in het bad gezet en met de vlakke hand of met een lapje wrijft ge wat zeep over borstje, rugje, armpjes en beentjes. Nu pakt ge baby weer op (linkerhand onder schoudertjes en hoofdje en rechterhand onder de billen) en schommelt nu het lichaampje een paar maal door het water. Gij zorgt natuurlijk, dat het lichaampje slechts tot de kin ondergedompeld is. Uit het bad wordt het onmiddellijk in den klaarliggenden badhanddoek gewikkeld. Door over den handdoek te wrijven wordt het meeste vocht al geabsorbeerd. Met een zacht lapje wordt dan het lichaampje deel voor deel (de rest van het lichaam zooveel mogelijk door den handdoek bedekt laten) goed afgedroogd, waar na het aanbeveling verdient ten slotte nog eens met de droge hand na te wrijven. Het bad is afgeloopen en het kind wordt aangekleed. In geen geval bade men het kind onmiddellijk na de voeding. Minstens een uur moet er verstreken zijn. Het uitwasschen van het mondje tenzij de dokter het noodzakelijk acht moet na gelaten worden. Mevr. v. d. Berg te Nijmegen, schrijft „Ik meld U gaarne, dat zoowel ik als het kind ons zeer goed bevinden bij het gebruik van Kalzan- tabletten." Uitslag op het hoofdje. Heel vaak komt het voor, dat er zich op het schedeltje een uitslag vormt (,,berg"). '^''anneer het hoofdje een dag of drie eiken avond met vaseline ingewreven en dan 's morgens met een fijn kammetje zorgvuldig afgekamd wordt, is het kwaad meestal verholpen. Dit kammen moet echter met forsche hand, desnoods wat ruw, geschieden. In den regel wordt het veel te voorzichtig gedaan. M.en vermijde verder hel gebruik van water en zeep, doch wassche het hoofdje met zoete olie. Alleen als na eenige dagen het hoofd wat erg vet is geworden, mogen de haartjes met gekookt water en zachte zeep gewasschen worden. Echter goed de zeep wegspoelen en goed het hoofdje drogen en dan weer met zoete olie inwrijven.

De Reclame nl | 1929 | | page 52