GEGEVENS VOOR LIFTSCHACHTEN N.V. STORK-HIJSCH HAARLEM DOORSNEDE OVER SCHACHT EN KOOI DOORSNEDE A-B (GEZIEN VOLGENS PIJL) DOORSNEDE C-D (GEZIEN VOLGENS PIJL) mm LAAT ONS UW LIFT BILLIJK VERANDEREN VOLGENS DE NIEUWE VOORSCHRIFTEN VOOR LIFTEN TOT 2000 K.G., TOT 50 c.m. SNELHEID, CONTRAGEWICHTEN NAAST KOOI, LIER OP SCHACHT !N W. JLQQ IBRLLDXl PARlNG.vpOR KOZ'JN Uitsparingen voor Uitsparingen voor bevestiging elec- trische leidingen Kijkglas in deuren Uitsparingen voor drukknop bordjes MATEN E EN G Hefvermogen E G Tot 500 Kg. 360 180 500-1000 Kg. 390 220 1000 Kg. en hooger 450 230 Maten in m.m. De schacht en vooral de voorwand zuiver verti caal te metselen. Er mogen geen dorpels of andere voorwerpen binnen de schachtwand steken. De liftschacht voor geen ander doel dan ten behoeve van de lift gebruiken. De schachttoegangen moeten voldoende verlicht zijn. In de lierruimte behalve het noodzakelijke ge reedschap geen andere voorwerpen of stoffen op te bergen dan ter vervanging van onderdeelen of voor het onderhoud van de machine noodig zijn. Indien de lierruimte vochtig is verwarming aan te brengen. De lierruimte mag alleen voor bevoegden toe gankelijk zijn. Het onderhoud van de lift moet door bevoegden geschieden. Een luik aanbrengen voor het bereiken van het hoogste gedeelte van de schacht boven de kooi in den hoogsten stand. Verplaatsbare hijschbalk Ramen Vloer onder de rollen Tot 50 c.m. snelheid is de doorloopweg 1200 m.m. Bij grootere snelheden maat aanvragen. Inw. kooihoogle min. 2000 m.m. Uitsparingen voor geleiders 1 32VEBI1 I Ba 33 1fi VERI) Uitsparing voor het inspecteeren van de valveiligheid Schakelkast met zekeringen voor kracht Schakel kast met zekeringen voor licht en signaleering Toegang tot lierruimte Minimum deurhoogte J Uitsparing voor kozijn Tot 50 c.m. snelheid is de putdiepte 1200 mm. Bij grootere snelheden maat aanvragen Geleiders na montage met cement aangieten Ventilatie Verlichting Tevens moeteen loop lamp aanwezig zijn Kurkisolatie Uitsparingen voor het aanbrengen v. steigers Gaten op bovenste ver dieping ook na mon tage laten bestaan Lichtopeningen in een schachtwand moeten met glas in vaste ramen zijn afgesloten, tenzij deze openingen aan de binnenzijde van den schachtwand zijn voor zien van draadvlecht werk Poeren voor het op- loopen van de kooi Verhooging voor het oploopen van het contragewicht

De 4 Musketiers nl | 1935 | | page 18