MIXED PICKLES 13 Als al Uw plannen gelukten zoudt ge een Wonder zijn en dus niet benijdens waardig. Moet dat dan de reden zijn om geen enkel plan te maken? Neen, anders blijft U slechts een middelmatig mens! Als eens in de 10 jaren één enkel van Uw tientallen plannen werkelijk gelukt, dan bent U binnen 20 jaar een welgesteld man en kunt ge Uw naam onsterfelijk maken! Daarom: maak plannen, proberen maar weer! ie ie ie De voornaamste fout van de laatste vier jaren is, dat de mensen trachten de Succesberg te bespringen, hoewel ze slechts stapje voor stapje beklommen kan worden. Brom niet op Uw reclame-afdeling als de kosten van de eerste twee of drie advertenties er nog niet uitkomen! Iemand in Afrika kocht een stuk grond en groef 20 M. diep naar goud. Toen verloor hij de moed en verkocht zijn land voor een appel en een ei. De koper groef nog een Meter dieper en ontdekte een rijke goudader! Zo kan het ook met Uw reclame gaan! ie ie ie Menigeen stond op de Drempel van het Geluk, toen hij meende zijn grootste nederlaag te zullen lijden! Toen U leerde lopen, hebt U wel 100 maal Uw bol gestoten; wat drommel, zoudt U nu durven brommen als 't U niet meteen voor de wind gaat? Knappe economen beweren, dat het volgende jaar 't eerste van een reeks vette jaren zal zijn! Prachtig, en als het niet zo is dan zetten wij toch lekker door!

De 4 Musketiers nl | 1935 | | page 22