3 meningen over een advertentie TOT HET ND NUMMER De Adverteerder: Advertentie Pestilentie Bron van herrie Nachtmerrie Colportage Krantenrage Regelvreters Niet veel beters Dikke nota Resultaat: geen jota. De Artist: Zwart en Wit Klant, die vit Inspiratie Transpiratie Geen fiducie Reuze ruzie Lange tekst Klant behekst Voor illustratie slechts 10 regels De vlegels. Adverteerders Samenzweerders Droom vervlogen Uitgezogen. Het Bureau: Telefoontje Zenuwzoontje Advertentie klaar? Reken maar Tekst drie meter Regelvreter Nooit tevreden Zonder reden Heden order Met een porder 't Is heel raar Gisteren klaar Altijd haast Klant, die raast Toch content We zijn 't gewend waarin U o.a. een artikel vindt van Dr. S. S. Gallée over recla me onder de economische omstandigheden. Verder zal Dr. T. Hofman zijn mening zeg gen over reclame en verschijnt er tevens in een interessant gesprek met den bekenden tekenaar To Spier.

De 4 Musketiers nl | 1935 | | page 25