prettig maandblad c<* een pittig, DIT IS EEN TIJDSCHRIFT VOL LUST EN VOL LEVEN! Huisorgaan van Reclame- Advies-Bureau N.V. v.h. Van Staal Co., R'dam-' Adam en Selhorst-Service-Studio, Rotterdam. Redactie Hartmansstr. 21Rotterdam Telefoon 12004-11093 Elke maand zullen wij trachten nieuwe inspiraties, nieuwe werklust, nieuwe durf te scheppen voor hen, die het lezen! Alleen zal het jammer zijn, dat degenen,^die het hardste MOED en DOORZETTINGSVERMOGEN nodig hebben het nooit zullen lezen. Zij zullen het steeds „te druk" hebben en niet geloven in het recept, dat wij propageren: RECLAME I Want in Reclame geloven wij en 't is Reclame, die wij U steeds weer zullen opdissen, want dit, Geachte Lezer, is een Huisorgaan, óns orgaan en wij zijn er trots op! Is het niet heerlijk tenminste ergens een stukje papier te hebben, waarop je nu eens echt de waarheid mag zeggen en alles uitstorten wat je denkt, wat je hindert, wat je verheugt! Zo moet U ons tijdschrift elke maand weer opnemen! Als U eens heel eventjes tot andere gedachten wilt komen en maar even een fris windje door Uw haren wilt laten spelen, pak dan ons blaadje! Ziet U iets wat U pakt of wat U prikt, klim in Uw vulpenhouder en schrijf het, bent U toevallig in de buurt: zeg het! Maar wij steken het niet onder stoelen of banken, we komen er eerlijk voor uit: Dit is een huisorgaan en dus moet U niet bij de eerste de beste regel van hetgeen hier binnen staat, zeggen: Eigen lof (laten we zeggen) geurt! Zo stappen dan Vier opgewekte Musketiers (what 's in a raème) Uw gedachten- kring binnen! Is het kussen in Uw fauteuil opgeschud? Brandt de sigaar en zitten de pantoffels naar wens? Vooruit dan rttafer, dan^rten^e^jKjmeteen! IERS.

De 4 Musketiers nl | 1935 | | page 5