moeten zó goed zijn, dat de simpele waarheid in de te voeren reclame eigenlijk reeds voldoende is. Daaruit volgt dus reeds dat we reclame voor onze artikelen gaan maken. En dat klopt, want reclame staat vlak achter de verkoop. Zonder reclame is geen efficiente verkoop meer denkbaar. Daarentegen kunt U van de best uitgedachte, afgestemde en uitge werkte reclame-campagne geen resultaat behouden als de artikelen, die worden aangeboden, niet prima zijn. Verkopen is immers ervoor zorgen, dat de klant meer waarde toekent aan het artikel dan aan het geld dat hij ervoor zal moeten neertellen. Daarom behoeft ook nooit eerst een prijs te worden genoemd en dan die prijs worden gerechtvaardigd. Eerst moet voor een juist begrip van de waarde van het aangeboden artikel worden gezorgd. De prijs is dan gerechtvaardigd voordat deze wordt genoemd. Dit wil niet zeggen dat de prijzen niet concurrerend moeten zijn. Een scherpe calculatie is een belangrijke factor. Want bij gelijkwaardige en op de juiste wijze aangeboden (geadverteerde) artikelen kan tenslotte het prijsverschil ook een woordje mee gaan spreken. En als dan met grote moeite, voor het artikel dat het beste van het beste is en waarvoor we kosten noch verkoop- en reclamekunde hebben gespaard, klanten zijn gewonnen, laten wij deze dan vriendelijk bedie nen en blijven bedienen, en laten we vooral ook prompt leveren. Door verwaarlozing van deze beide factoren, door een kleine verslapping na de inspannende strijd om de orders te boeken, kan moeilijke en lang durige arbeid spoedig weer verloren gaan. Vergeet nooit dat klanten belangrijker zijn dan verkopen. Een verkoop heeft één maal plaats. De klanten komen vele malen. Dus Heren, en avant! De eindspurt gaat beginnen. Kunt U niet veel kosten maken, moet U zuinig zijn, dat is niet erg. Zuinigheid is niet weinig uitgeven, doch wel overlegd uitgeven. En daarom geldt voor reclame meer dan ooit, overleg met een vakman. Maar wees erbij. Grijpt Uw aandeel in de stroom van orders die in deze laatste vier maanden van het jaar zullen loskomen, moeilijke tijdsomstandigheden ten spijt. Men eet nog brood, men drinkt nog melk, men rookt nog een sigaar of sigaret, kleding en schoeisel moeten er geregeld zijn, men trouwt nog, men fietst nog, men reist nog, gerust er is nog een markt voor ieder artikel. Zorgt dat U er het grootste deel van krijgt. Good luck! J. A. VAN DEN HOUTEN Jr. S.S.S. Studio heeft een paar bijzonder knappe mensen op het gebied van Cataloguswerk! U moet eens kijken met welke eenvoudige mid delen van de „droogste" catalogus iets aparts, iets pakkends wordt gemaakt! Vraagt U eens aan? Een lay-out maken wij gaarne zonder verplichting.

De 4 Musketiers nl | 1935 | | page 16