Een speculant weet niet hoe de fondsen heten, hij ziet alleen naar de koersen. Een onverstandig zakenman, kijkt alleen naar prijs en niet naar kwaliteit, maar dat zijn dan geen cliënten van de N.V. v.h. Van Staal Co. Tijdens de wedstrijd EngelandNederland stonden bij het stadion te Amsterdam 3400 auto's geparkeerd met een geschatte waarde van 3J^ millioen gulden. Tienduizenden konden geen plaats krijgen. Wijst dat op een „uitgeputte" markt? De mensen doen niet half genoeg, Zo hoort men dikwijls praten. 't Kan waar zijn; maar 'k geloof toch ook, Dat zij te weinig laten! Vooruit moeten we of we willen of niet. Onze tred zal vaster zijn, als we steeds vooruit, niet achteruit kijken! Niet de mens met de beste aanleg, wel die zijn vermogen het best gebruikt, beklimt de hoogste top. Een goed slagwoord is goud waard. „Carthago moet verwoest worden," zei Scipio. „Free Trade" zeiden Cobden en Bright, „Hold fast" zei Lloyd George. „Spreek met Winter en 't komt in orde" zegt één onzer cliënten! Harde levenservaringen maken sommige mensen rijp, andere voos. Het ligt aan U zelf te beslissen of U rijp of voos zult worden! Niemand kan U zo goed helpen als gij Uzelf I Goodwill! Dat is de hoofdzaak. Het betekent méér dan geld, omdat het de basis van crediet is! Een bekend Nederlands Zakenman zeide tijdens een interview met „De Vier Musketiers": Als ik een jongeman voor mij krijg, die een rap port met allemaal negens en tienen toont, dan is hij voor mijn bedrijf niet geschikt. Ik moet zo'n knaap hebben, die met zijn Franse thema boekje in de goal staat, één oog op de bal, het andere op zijn gram matica. Zo'n jong slaagt in 't leven, al gaat hij op het nippertje over met een paar vijven en zessen. De meesten mijner geslaagde kennissen vertrouwen meer op hun gezond verstand dan op hun boekengeleerd heid. (Waaruit al weer blijkt, blaadje is in deze tijd, examineert.) Red. dat „De Vier Musketiers" een zeer waarin de ene helft van Nederland ongeschikt de andere

De 4 Musketiers nl | 1935 | | page 20