Burgemeester E. G. Gaarlandt over ons Me! zeer veel genoegen plaatsen wij hieronder een artikel van den Voorzitter van het Genootschap voor Reclame, den Heer E. G. Gaar- landt, Burgemeester van Gouda. DE VIER MUSKETIERS. Deze naam wekt herinneringen op aan de onsterfelijke Cadets de Cascogne, aan D'Artagnan in de eerste plaats, wiens bravoure van het tijdperk rondom 1650 het kenmerk is geweest. Tot D'Artagnan strekte de roem zijn armen uit. Een reeks van dapper heden, stoutmoedigheden en ridderlijke daden, ziehier de geschiedenis van dezen Cascon, wiens geboorteplaats Castelmore te Lupiac op de waterscheiding tussen Adour en Garonne ik in gepeinzen heb door kruist. En ziet, nu zal hij uit het drietal mousquetaires na drie eeuwen herleven in de naam van een vreedzaam huisorgaan, dat toegang vraagt tot het Nederlandse Zakenleven! Gaarne wens ik het succes toe. Moge het zijn weg vinden in het struik gewas van geschriften, waarin dagelijks de zakenman zijn weg moet vinden. In elk geval: De naam is een vondst! Dat D'Artagnan de Zuidelijke Fransman ten slotte bij Maastricht op Nederlandse bodem de dood vond, behoeft geen slecht voorbeeld te zijn voor een blad, nu ook op Nederlandse Bodem geboren. De titel van het orgaan wijst immers op frisse, onversaagde en oorspron kelijke dadendrang. Moge het werfkracht en aantrekkelijkheid tonen te bezitten, aandacht en belangstelling trekken! w.g. GAARLANDT, Voorzitter van het Genootschap voor Reclame. Gouda, Juli 1935. GEHEIM RECEPT UIT DE RECLAME-KEUKEN. Zorg altijd, dat de advertentie in het lijfblad van Uw klant een prima plaats krijgt. Let erop, dat de winkelier op de hoek van de straat, waar Uw cliënt woont, öf een speciale étalage, óf minstens een paar reclame-platen van diens artikelen heeft staan. Als dan nog op de reclamezuil bij de tramhalte, waar de klant pleegt op te stappen, het affiche wonderlijk goed geplaatst is, dan kunt U 100 gerust zijn! Of alle andere plaatsingen slecht zijn, dat hindert niet, als de klant maar in eigen omgeving gecoiffeerd is! Dat is natuurlijk een heel klein beetje cynisch gezegd, maar er zit een grote kern van waarheid in! Hebt U zich er zelf ook wel eens op betrapt? Ook het omgekeerde is waar! Als de advertentie in het „lijfblad" niet goed uitviel, denkt de klant in 90 °/o der gevallen, dat nu zijn hele campagne in duigen valt! 't Is lastig, maar het is menselijk, hoor!

De 4 Musketiers nl | 1935 | | page 7