ROTTERDAM ANTWOORDKAART „Een der beste Huisorganen ter wereld zegt Uncle Sam MACHTIGING Nr. 199 Welke Li? Er zijn zeven Li's, die een telefoon hebben, heer Hung. Die uit de straat des Eeuwigen Vredes. (De Chinezen zijn rasoptimisten). Er wonen vijf Li's in die straat, o wijze broeder, zegt de juffrouw zacht. Die die grote groentenwinkel heeft, verklaart de abonné nu op zalvende toon. Drie Li's hebben daar een groentenwinkel, antwoordt juffrouw Persik- bloesem geduldig. (Waar vindt je zo'n juffrouw, hé)? Nou dan die vier zonen heeft (dochters tellen daar niet mee!) Twee van deze Li's verheugen zich in de hemelse gave van vier zonen, o wijze Hung. Ik bedoel Hung, wiens zoon gisteren met de boot naar Honolulu vertrok. En dan krijgt Hung onmiddellijk zijn aansluiting. Als wij ons niet vergissen is de P.T.T. het eerste semi-overheidsbedrijf, dat reclame op ruime schaal toepaste. Ziehier de resultaten! Hoe voortvarend P.T.T. op elk gebied is moge weer blijken uit de instelling van het Psychotechnisch laboratorium van P.T.T., waar niet alleen het posi- personeel gekeurd wordt, maar waar elk particulier wagenbestuurders en chauffeurs naar hun geschiktheid kan laten testen. De heilzame invloed van dit nieuwe instituut zullen wij vast en zeker in de ongevallenstatistieken van de komende jaren terug kunnen vinden! P.T.T. alle hulde! De Vier Musketiers brengen U een welverdiend ere-saluut! „Postage and the Mailbag" geeft een aardig compliment aan de 4 Musketiers. We zouden zeggen voor de op 't gebied van reclame zeer verwende Ameri kanen is 't zelfs een uitbundige lof! Het blad schrijft o.a.: „Interesting even to those who cannot read Dutch. Beautiful photography, modern layout and typography plus effective use of color contribute to make Kan ongefrankeerd zonder nadere adresaa nd u id i ng worden verzonden

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 10