w HAKKERT Hakkert HAKKERT Wat and erer zee jen Lastige bezoekers? datjes*®0 Winterschotels 7 werp op de voorgrond, zodat al het andere als het ware wazig op de achtergrond blijft. Als U luistert naar een orkest is het zelfs moge lijk om met een weinig inspanning het geluid te volgen van een zeker instrument. Da, het lijkt dan alsof dat bijzonder instrument luider van toon wordt en alle andere geluiden op de achtergrond blijven. Als men een goed violist hoort is het zelfs mogelijk, dat men de piano, die hem begeleidt, absoluut niet meer hoort. Men kan hier spreken van een vernauwing van hei aandachtsgebied. U kunt dit voor U zelf illustreren als U iemand ziet werken met een zoeklicht. Zodra hei licht wordt geconcentreerd op een zeker punt, dan zien we dat punt zeer helder afsteken bij al hei andere. Maar verspreidt de lichtbundel zich over meer voorwerpen tegelijk, dan verliest het ge heel sterk aan intensiteit. Als U 't tuintje sproeit, hebt U zonder twijfel bemerkt, dat het dunne fijne straaltje veel grotere kracht heeft dan een verspreide straal, wanneer U de sproeier er op zet. Daaruit valt dus te concluderen, dat hoe meer onderwerpen tegelijk onder de aandacht worden gebracht, des te geringer de intensiteit voor elk dezer onderwerpen zal zijn. In een volgend artikel zullen wij trachten zoveel moge lijk te omlijnen, hoeveel onderwerpen tegelijk de aandacht kunnen vasthouden en hoe die versnippering zich dan gedraagt! De 4 Musketiers geeft korte pittige flitsen en beschouwingen van en over reclamewerk. Het blad ontwikkelt zich tot een reclame-tijdschrift dat de realiteit betracht. De korte beschouwin gen en aanwijzingen, met een illustratie ernaast, laten zich gemakkelijk lezen, vooral voor hen die het druk hebben. (Maandblad v. h. Gen. v. Reclame) Edison wist er wel raad op! Eens moest hij zelfs een imitatie-ontploffing in zijn laboratorium ver wekken om een lastigen Minister, die hem een paar uur aan de praat hield, weg te werken. Probeert U het al vast eens met een klapper pistooltje. MAMOtl'" Huzarensla Zalmsla Russische el< Haringsla ltallaar.se sla Jubileum Croquet nog steeds 71/a Onvervalste Hakkert - kwaliteit van 25 voor 20 CeiYÏ I 3 stuks naar keuze I van voor 54 Cdlt WESTE WAGENSTRAAT 80 - ROTTERDAM Restaurant, SnelbuHet en fijne Vleeswarenwinkel 2 minuten v.n.f de Coolaln,.! (October-aanbieding) AAN ONS SNELBUFFET een flinke kop Soep, keuze uit 3 soorten JS-cr 12% ct. IN ONS RESTAURANT Erwtensoep soigné per portie (2 borden vol) A&tf. 40 ct. Stamppot met worst of bal gehakt, flinke porties, steeds keuze uit 3 verschillende soorten ■Zë-et: 50 ct. IN ONZE WINKEL Heerlijke Kookworst -ZS-er. 60 ct. per pond Weste Wagenstraat BO, Rotterdam RESTAURANT. SNELBUFFET en fijne Vlaaswaranwinkel Hierbij hoort: een lekker Hakkert-Schoteltje Vleesschotels v.aF 1 Hors d'oeuwes v.a. F 1.- VIeescroquettes v.a. .7'/2ct. Verder alle soorten schotels en fijne vleeswaren. Op Nieuwjaarsdag: uitgebreid Nieuwjaarsdiner voorF 1.25 WESTE WAGENSTRAAT 80 ROTTERDAM - TELEF. 54179 Fijne Vleeswarenwinkel Restaurant - Snelbuffet erpen van onze Studio's

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 15