SHAG LBMSYELT NICOLA Mixed Pickles Nummer 5 DOBBELMANN Voor twijfelaars zou het werkelijk niet slecht zijn als zij een dobbelsteentje op hun bureau had den liggen. Ze zitten maar te wikken en te wegen. Voor tegen voor tegen, precies als een schildpad, koppie in, koppie uit en ze komen geen spaan verder. Intussen zweeft juffrouw Fortuna voorbij, beladen met goud en roem ze zien het niet, ze merken het niet. Als we de kans maar kregen, zuchten ze! De kans elk ding wat U aanpakt, is Uw kans! Alle verbetering is ontsprongen uit het vertrou wen, dat zich omzet in een DAAD. Vertrouwen kan nooit groeien als U zichzelf lam slaat met deprimerende gedachten! Hoop, vertrouw, schep moed, al begint U maar met een kleinigheid. Ook dat zal bijdragen tot de nieuwe wereld, die komt, zo zeker als 2 x 2 vier is. Weest enthousiast voor hetgeen U gaat ondernemen. Het steekt Uw klanten, Uw vrienden, ja zelfs Uw vijanden aan! Elke zaak, elk bedrijf heeft drie soorten talenten nodig om behoorlijk te marcheren. Een Financier, een Fabrikant, een Verkoper. Geen van deze drie kan het werk alleen doen. Zij verschillen als een koe van een paard en een paard van een olifant! I nog even napraten ii C een rustige en aange name sfeer. U kunt Uw „soupeetje" zoo klein of uitgebreid maken als U zelf wiltl Een van de belangrijkste natuurwetten is: de gewoonte! Daarom kan men de vorming van goede gewoonten niet overschatten. Niemand is bovendien ook sterker dan zijn gewoonten, want zij bouwen óf zijn krachten tot een oersterk bol werk op óf slopen hem zonder mededogen! dat als eersteling in 1936 verschijnt, mag er zeker weer zijn. Een keurig, geestig uitgevoerd omslag wordt gevolgd door een rake nieuw jaarswens; niet te lang, lekker kort, maar goed. Zo is trouwens de opvatting van het gehele nummer; steeds korte artikelen, afwisselend van inhoud. Tal van fraaie advertenties en enige suggestieve foto-bijlagen verhogen de waarde van 'het geheel. Wij hopen, dat deze vier mus ketiers voorlopig nog zullen blijven voortmar- cheren, zij zijn op het goede pad. (Aldus het Graf. Weekblad) Een zeer lichte melange voor pijp en sigaretten. De smaak van een Amerikaanse sigaret opgevolgd IBIS SHAG D I Ou'ok IBIS SHAG Ontwerpen van onze Studio's.

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 17