SHAG SHAG De Marnix van St. Aldegonde Pittig - Prettig DOBBELMANN DOBBELMANN voor mij opleveren. Om die meerdere winst te maken, moet ik mijn verkoop stimuleren, ergo reclame maken. Hierbij worden de andere factoren, die op de cijfers z en y invloed uitoefenen verwaarloosd. Het spreekt vanzelf dat hiermede in de practijk rekening moet worden gehouden. Conclusie: ik besteed om te beginnen 50 van dat verschil in kostprijs per eenheid aan een weloverwogen reclame-plan. Dit bedrag zal ik in een bepaalde tijd besteden en die zal ik alweer aan de hand van de cijfers, die mij de waarheid vertellen, zien, of mijn politiek juist is of welke wijzigingen ik hierin moet aanbrengen. Volgt de fabrikant deze methode, dan zal hij nooit zijn goede geld „weggooien" aan reclame, maar dan zal zijn reclame-budget een even goede geldbelegging zijn als de aanschaffing van betere machines. S. moest laatst in het dok! Vooruit, wie helpt die machtige reus in de goede richting? Daar kwa men drie miniatuur sleepbootjes aan en die deden het werk en hoe! Ze vielen de Marnix niet pardoes van voren aan want dan waren ze gekraakt als kippeneieren! Neen, zij stoomden voorzichtig mee in de vaar- richting van het grote schip, toen begonnen ze zachtjes te duwen en harder en harder en op 't laatst schenen de ketels bijna te barsten, elke aanwezige P.K. werd ingespannen! Zo kwam het zeekasteel netjes op z'n plaats te liggen. Zo pakt ook een goed verkoper zijn klant aan, eerst meegaan in de natuurlijke denkrichting en dan maar duwen, duwen en nog eens duwen! Ook nummer 5 van de Vier Musketiers houdt de reputatie van het „pittig, prettig tijdschrift" hoog, zowel door de, hier en daar wat erg vluchtige, tekst als door illustratie en voor beelden. (Aldus De Reclame) KiUkt naat .Qatt&tltnaM. n pijp IBIS SHAG -&AAe)l ...TnaH.! A 'SimomkjA, t> «eilopl IBIS SHAG iljp IBIS SHAG dopt U v. I ISIS SHAG 10 voordpllg

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 19