SVi ftc. Remington Mixed Pickles Een bekend Staathuishoudkundige heeft eens beweerd: „Ik geloof, dat het kwade uitloopt op het goede, terwijl het goede niet uit kan lopen op het kwade, waaruit volgt, dat het goede ten slotte overwinnen moet." Als een foxterrier achter een kattenkudde zó moet Uw vertegenwoordiger, vandaag de dag achter Uw klanten aanzitten en als h ij het niet doet, laat dan tenminste Uw direct-mail er voor zorgen! beteeker Den man, die U op Uw offerte antwoordt: Mijn zwager is zelf drukker of mijn broer is zelf dit of dat, zodoende koop ik alles bij mijn zwager of mijn broer, kunt U slechts antwoorden: Wees consequent en plak op Uw artikelen een etiketje: „Ik koop alles van mijn zwager, ik verkoop ook alles aan hem." Zet door! Een bulldog is alle honden de baas en weet U waarom? Als hij eenmaal beet heeft, krijgt U hem zelfs met geen gloeiende pook meer los! Altijd vrede met Uw klanten houden, dat gaat niet. Een van de grofste leugens is, dat de klant Koning is. U kunt de vrede wel te duur kopen als U de baby een hamer en een horloge geeft is hij ook zoet! Succes is een samengesteld begrip. Het is als de honig, die uit duizenden bloemen door nijvere bijen zorgvuldig verzameld moet worden. Hou wat je hebt, is geen motief. Zie, dat je méér krijgt, kijk, dat is de leus! Om dat MEER te krijgen, ja, daarvoor is wat Moed en Door zettingsvermogen nodig! Prijzen hebben geen invloed, als U maar wat bijzonders brengt, ik zal het U bewijzen: Een behoorlijke stier koopt U op de veemarkt voor even 200.maar de „Stier van Potter" hebt U nog voor geen honderdduizend gulden. Breng het publiek, wat het wenst en het zal U rijk maken! ntwerpen van onze Studio's. lll.lkim.-vt N.V. Remington Schrijfmachine Mij. Hoofdkantoor „ReminQlon-House" Spuistraat 320-324 Amsterdam Neem op Uw kantoor Remington Noiseless schrijf machines en U xult eens zien hoeveel efficiënter er wordt gewerkt. Al wordt er op 20 van deze machines tegelijk getikt - U zult er even rustig bij kunnen telefoneeren, alsof U alleen zat. Neemt U de proef maar eens; wij geven U de Noiseless gaarne een paar dagen in ge bruik - het verplicht U tot niets, telefoontje en wij zijn bij U. ZEEDIJK 5 - UTRECHT Telefoon 11911 (5 Lijnen)

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 30