4 Stelt U zich voor: Broeikassen verkopen! Puntdicht van de maand de musketiers 16 Misschien, dat U fabrikant bent van dassen, boordenknoopjes, jam, 'kinder- wagens of parapluies en dat U met de handen in de haren zit over het vraag stuk: „Hoe kom ik mijn boeltje kwijt en boe moet mijn propaganda zijn?" Maar broeikassen verkopen, dat spant toch wel de kroon! Een fabrikant van broei kassen loste het probleem op! Hij bekeek zijn catalogus eens en zag, dat het ding niet veel meer was dan een prijscourant. Hij besloot toen de grootste en aantrekkelijkste catalogus te maken, die er ooit gebruikt was in zijn branche. Hij bracht met elkaar niet minder dan 290 pagina's attesten en foto's en met de tekst erbij werd het hele boekwerk 384 pagina's groot. Keurig ingebonden, met gouden stempelband en een titelpagina in kleuren. Een zo'n catalogus kostte circa 12.Toch betaalde die catalogus zichzelf. Drie en vierdubbel! Hij gaf de firma een geweldige stoot vooruit en zij werd zodoende de eerste in haar branche. Ook dat gebeurde midden in deze crisistijd! Waarom U niet, waar wacht U op? Tot het beter wordt? Knappe economen hebben voorspeld dat Europa nog wel 50 jaren nodig heeft om den kater na de grote wereld oorlog te boven te komen! Vijftig jaren wachten, doodliggen als Uw brave hondje, of als de Schone Slaapster! Wijs ons een weldenkend Nederlander, die daarvoor te vinden is! Meer dan ooit geldt het parool: Aanpakken, zet de zeilen onder de goede hoek, 'n vleugje wind is er altijd nog wel te bespeuren! Lentegroet Nieuwe hoed Blauwe luchten Fiscuszuchten Vogelkoor Schoonmaaksmoor Voorjaarsregen LJscozegen Kachel weg Koudepech Turken passen Lege kassen Maneschijn Katgekijf Liefsgefluister In het duister Schoonmama! Vrijgezellen Pas op tellen Koel 't hoofd! Getrouwd beroofd! Autorijden Zachtjes glijden Chic te zijn Ook op termijn Verhuizingsplicht Morgen jicht! Nieuwe Lente Nieuw Geluid Geen gezanik FLINK VOORUIT! Hij zegt TA!

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 33