'T WORDT LENTE...! de musketiers een pittig, prettig tijdschrift NUMMER 1 1 MAART 1936 Huisorgaan van Reclame-Advies-Bureau N.V. v.h. Van Staal Co., R'dam-A'dam en Selhorst-Service-Studio, Rotterdam Redactie: Hartmansstraat 21, Rotterdam Telefoonnummers 12004 en 15760 't Wordt Lente, 't wordt Lente! Onze kater doet gek en de belasting stuurde vanmorgen de aanslag! 't Wordt Lente op onze studio is een plotselinge hausse voor groene en lichtblauwe verven ontstaan! De mussen gaan zich ver loven en wij zagen warempel vandaag al een zakenman, die lachte! (Neen, schoonmama is heel wel, dank UI) Een nieuwe lente, een nieuw neen, dat is al afgezaagd. Wat voor nieuws dan? Kansen natuurlijk, nieuwe kansen! Van alles is er weer nodig: nieuwe voorjaarshoedjes, meubeltjes, een nieuwe auto in de kleur van mevrouw s japon, nieuwe fietsen, limonades, schoenen, kastrandjes, colbertjes, huid- crêmes, een flanellen broek, ik schei er mee uit, ik kan anders het hele alphabet wel afwerken! Een kans, een kans, wie snakt er niet naar een kans en laat 'em ontglippen! Vele mensen hollen een kans achterna, als een hondje achter een sneltrein en heeft ie eindelijk de trein te pakken, dan weet het dier nog niet wat hij er mee moet uitvoeren! O, meer dan grillige Vrouwe Fortuna! Wij hollen haar achterna, maar we krijgen geen kans! Dan plotseling zeggen we bits: wat kan mij het toch eigenlijk schelen, ik ga mijn eigen weg en dan kijk, dan keert het grillige wicht zich om en lacht ons vriendelijk toe! „Als ik de kans maar kreeg!" Hoe vaak hoort men die verzuchting! Welnu, die kans, die is er! 't Wordt lente! Alles daarbuiten maakt zich op om het Lente feest straks te vieren. Kleurenpracht in bos en weide! Het publiek zal nu in het voorjaar KLEUR meer dan ooit waarderen! Breng een extra kleurtje in Uw propagandawerk; zoals het straks sjilpt en zingt in de groene weiden, laat het ook zo tintelen van levensvreugde en nieuwe moed in Uw Voorjaars reclame! De natuur verjongt zich, waarom zoudt U achterblijven? Breng in Uw reclame wat de mensen vragen in 't Voorjaar: Kleuren, Licht, Vreugde, Nieuwe Moed enzij zullen U rijk maken! 't Wordt lente, pietepeuterige zaadjes ontwikkelen zich en schieten met titanenkracht naar boven, 't lokkend zonlicht tegemoet! Zoudt U, als stoere zakenman, daaraan geen lesje nemen? 't Wordt Lente honderden, misschien duizenden nieuwe kansen liggen voor U gereed. Sla uw slag nu I 4

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 3