de4 „Een der beste Huisorganen ter wereld", zegt Uncle Sam Tegenover ons musketiers 4 Welke Li? Er zijn zeven Li's, die een telefoon hebben, heer Hung. Die uit de straat des Eeuwigen Vredes. (De Chinezen zijn rasoptimisten). Er wonen vijf Li's in die straat, o wijze broeder, zegt de juffrouw zacht. Die die grote groentenwinkel heeft, verklaart de abonné nu op zalvende toon. Drie L'i's hebben daar een groentenwinkel, antwoordt juffrouw Persik- bloesem geduldig. (Waar vindt je zo'n juffrouw, hé)? Nou dan die vier zonen heeft (dochters tellen daar niet mee!) Twee van deze Li's verheugen zich in de hemeise gave van vier zonen, o wijze Hung. Ik bedoel Hung, wiens zoon gisteren .met de boot naar Honolulu vertrok. En dan krijgt Hung onmiddellijk zijn aansluiting. Ais wij ons niet vergissen is de P.T.T. het eerste semi-overheidsbedrijf, dat reclame op ruime schaal toepaste. Ziehier de resultaten! Hoe voortvarend P.T.T. op elk gebied is moge weer blijken uit de instelling van het Psychotechnisch laboratorium van P.T.T., waar niet alleen het post- personeel gekeurd wordt, maar waar elk particulier wagenbestuurders en chauffeurs naar hun geschiktheid kan laten testen. De heilzame invloed van dit nieuwe instituut zullen wij vast en zeker in de 'ongevallenstatistieken van de komende jaren terug kunnen vinden! P.T.T. alle hulde! De Vier Musketiers brengen U een welverdiend ere-saluut! „Postage and the Mailbag" geeft een aardig compliment aan de 4 Musketiers. We zouden zeggen voor de op 't gebied van reclame zeer verwende Ameri kanen is 't zelfs een uitbundige lof! Het blad schrijft o.a.: „Interesting even to those who cannot read Dutch. Beautiful photography, modern layout and typography plus effective use of color contribute to make this one of the finest house magazines in any country." en dit schrijft „Focus" het fototijdschrift: „Wat hier gezegd wordt klopt wonderwel met onze opvattingen in de foto grafie. Het is dan ook hoog tijd, dat er wat meer waardering komt voor werk, waaraan zorg en tijd is besteed, inplaats van aan „eventjes vergrote" pruts kiekjes." wordt een huis afgebroken. Vijf mannetjes doen het werk, ingewikkeld is het gereedschap niet, alleen maar een sloophamer en een houweel. Om de hoek wordt een huis gebouwd. Er .zijn wel veertig mannen aan het werk, er zijn tientallen wetenschappelijke instrumenten en apparaten voor nodig. De slopers zuilen het huis afbreken in 10 dagen, het nieuwe huis zai pas over 2 maanden gereed zijn. Is dat geen lesje voor de kwaadsprekers, de afbrekers, de betweters, de lasteraars en degenen, die zeggen: „Het wordt tóch niets!" Is het geen steun in de rug voor de ploeteraars, die met letterlijk ALLES tegen, zwoegen en slaven om hun doel te bereiken, om te verwezenlijken, wat zij eens droomden: Een zaak bouwen! Afbreken - ruw geweld! Opbouwen - vernuft, doorzettingsvermogen!

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 6