Alleen goede kennis is niet voldoende! Niet zo somber! „Maar zie, gelijk 't meestal doet, 't Komt anders uit, dan men ver moedt!" Tenzij U met feiten en cijfers in de hand komt! DE 4 MUSKETIERS Uw klanten moet ge van nabij, ja van binnen en van buiten kennen! U be leeft nieuwe tijden, nieuwe gebrui ken, nieuwe mogelijkheden, maar reken er op, uw klanten zijn veran derd, veranderen vandaag weer, en zullen morgen opnieuw veranderen. Nooit waren de mensen moeilijker te voldoen dan thans! Gewone argu menten zijn afgezaagd. U moet ze met sterke prikkels bewerken. Alles haakt naar vermaak en genoegen, zelfs in de business-uren wil men nog wat men in Engeland noemt „entertai- ment". De 4 Musketiers houdt terdege rekening met de veranderde en nog steeds wisselende geestesgesteld heid. Wat hebt U aan methodes, die 5 jaar geleden goed waren? En als U dan adviseurs krijgt, die meer dan 25 jaar ervaring hebben en daarbij in hun adviezen up to the second gebleven zijn, is dat dan geen ideale combinatie voor U? Praat eens met de 4 Musketiers. Vergeet nooit, dat blijmoedigheid even natuurlijk voor het hart is van een gezond mens als de kleur op zijn wangen. Wanneer U somber ge stemd bent, komt dat óf door slechte lucht, ongezond voedsel, te hard werken óf een verkeerde levens wijze! Daarom wees wat vrolijker. Alles kunt U verliezen, uw huis, uw inboedel, uw zaak, uw brandkast, maar uw blijmoedigheid en optimis me, neen, die vormen een onver vreemdbaar bezit! Natuurlijk is er wel eens wat, dat uw vreugde komt verstoren, maar dat komt in de beste families voor. Maar onthoudt dan, dat opgewektheid en vreugde een zon nestraal tussen twee wolken is. Uw grootste vijand is vrees! Twee vreesachtigen bij elkaar maken de stemming down en nerveus. Twee optimisten bij elkaar geven een 'brui sende stroom van vertrouwen, ener gie en levensvreugd. Daarom: kies uw gezelschap met zorg! Er is nog slavernij in Nederland Viever o *°*W" p,,r T'®'C^r *thW«r^"U" VS-0- #r 't Voorjaar in de beenen!

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 13