hb «t M 4e M« SfeSfg .HtiKt 3 fcfïtt t;*:M s Datu m 1$ f$ SB blijven zelts vroolijk. wenl Vicks Is geen Inwendige medicijn, waaraan ze een hekel hebben en die hun maag kan bederven en ze laslig maakl. Een moderne moeder wrijft kou weg met Vlcks. Deze vermaarde zalf werkt direct 2-ledlg: 1. door de geneeskrachtige dampen, die door de lichaamswarmte vrijkomen en naar de ontstoken deelen worden inge- ademd en 2. als een papmiddel door do huid, die de beklemming losmaakt. Wees een moderne moeder en een goede moeder voor uw f j kind. Wrijf de verkoudheid weg A V I I met Vlcksl A JUI Hoe onze tegenvoeters Vicks VapoRubadverterenlen hoeonze studio het hier in Holland doet. De 4 Musketiers behandelen tal rijke campagnes van artikelen, die U zowel in het hartje van Nieuw-Guinea, ergens in Achter- Indië als in de Kalverstraat in Amsterdam tegenkomt. zonder innemen kinderen verkouden zijn, vinden ze met Vicks" werkelijk prettig. Ze zelts vroolijk, want Vicks is geen ge medicijn, waaraan ze een hekel Ondergeteekende verzoekt tot wederopzegging om een abonnement op „Durf" voor minstens een jaar tegen den abonnementsprijs van f 3.jaarlijks bij vooruitbetaling. (Postgiro No. 1 1401) Wenscht U ook de brochure „Er zit goud in advertenties" 65 cent? N aam Adres: Woonplaats 3EN :e Alle reeds verschenen nummers worden den nieuwen abonné's toegezonden

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 19