Ir" ROTTERDAM ^eSr^Sr^' ANTWOORDKAART ^>v$L?x r.^X .•x$° "Tx De 4 Musketiers slikken hun eigen medicijn! MACHTIGING Nr. 199 °7.VS'« -.<.5-Si.» *rVVYXiVV, «X f*fc" ^\v' VU o& %Y*8 V 0<X 'X -X s^tï4'\o ^6tt »t. Y* V 10 e .iet» 0°r^°5 VV<* °Vt 0 XV. t «l'V v> 4A X .oor *a ®rv v «»»r X W or H l^A»»1.1.» o^Vi*-® 4ie-;.ttf SS WO"' - O»" -v^' °o«reVi4#tl ..vo R ,B»r ,t«00t,w* '-V «Y*''® ««Vr^ o0»4 X&4 X*?X# V *<c ,ocr - *- JB» 6 *0t cc; (1tfi ,(rt 0® or°WV ft a» VJ <>«i.".i *S(Ö» t*» U moet niet denken, dat de 4 Muske tiers er afkerig van zijn om hun eigen medicijn te slikken. Verre van dat. Trouwens ze zouden al heel slechte adviseurs zijn, als ze niet overtuigd waren van de waarde van publiciteit. De 4 Musketiers durven wel, dat heb ben ze bewezen met „Durf". Onder deze naam verscheen in de laatste helft van Januari '36 een nieuw tijd schrift, dat de 4 Musketiers speciaal voor winkeliers hebben in 't leven geroepen. De middenstandswinkelier wordt met „Durf" op de hoogte gebracht van oordeelkundig inkopen, omzetsnel- heid, rationalisering in winkelinrich tingen, zuiver calculeren, étalage verzorging, adverteren, prijsvorming, collectieve reclame, bedrijfsstatistie- ken, normaliseren, prijshandhaving, kortom, het hele arsenaal van voor lichtingsmateriaal, dat alleen voor de grootten toegankelijk was, wordt in eenvoudige, begrijpelijke taal aan den middenstandswinkelier voorge legd. Kan ongefrankeerd zonder nadere ad res a a n d u i d i n g worden verzonden

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 20