HEERSCHERES OVER 8 5 van Neerlands Handel en Industrie Een gouden Jubileum Zij is de Nederlandsche huisvrouw! Industrieëlen liggen aan haar voeten, haar wil is wet! Zij oor deelt onverbiddelijk over Uw zaak, Uw persoon, Uw artikel! Breng haar, wat zij vraagt en zij zal U met goud beloonen Stem Uw reclame op haar af, leer haar bagrijpen, probeer in haar gedachtensfeer binnen te dringen. Leer Uw reclame te bezien van haar standpunt, het eenige standpunt, dat U geld in 't laatje brengt! De 4 Musketiers houden terdege rekening met de eigenaardige en speciale bijzonderheden, die men de psychologie van de vrouw noemt! 't Is de moeite waard haar te interesseeren Zij is de Nederlandsche huisvrouw, die 85 °lo van 't Nationale inkomen besteedt, dag in dag uit! Jubelen is prettig jubelen is mooi.... Jubelen is eigenlijk een voorrecht van de jeugd. Jubelen doet immers de natuur in Mei.... Ja, jubelen doet ons terugdenken aan het mooie feest, dat wij hadden, toen wij ons mooie pakje mochten aandoen, toen wij, kleintjes, mochten rondtollen in feestvreugde om.... wat wisten wij zelf niet. Maar toch om een gebeurtenis, die ons ons hele leven bij zou blijven. Zo denk ik mij in alle eenvoud het jubileum ontdaan van sociale, sociaal-economische, technische, organisatorische bijkomstigheden in, dat de tegenwoordige bewind voerders van een onzer gezondste industrieën: Verkade, onlangs heeft gevierd. Het moet wel een grote voldoening zijn geweest voor die twee stoere Nederlandse onder nemers, te zien, hoe te midden van honderden volwassenen, die hen man na man de hand kwamen druk ken, twee kleuters een jongske van 4, een meiske van 2, jubelden. Ja, zij jubelden, de ganse middag; zij dansten in het vacuum tussen de receptiegangers en de jubilarissen een vreugdedans van de jeugd.... Het zal ook gejubeld hebben in het hart van den jongen Verkade, die naast zijn vader met elke handdruk de verantwoordelijkheid gevoeld moet hebben, die op hem gelegd wordt, om die peuters op te leiden tot een goeden man en een goede vrouw, tot goede Nederlanders. Kijk, zo is jubelen ook het feest van de ouderdom. Want die „oude" Verkades moeten zich ook kinderen gevoeld hebben van dien ouderen Verkade, die in 1886 dat heeft ge daan, wat wij hebben gevierd. Zulk een jubileum geeft een welda dig gevoel in deze tijd, waarin he laas het beste wat de mens kan ge ven liefde en eerbied voor zijn mens-zijn vergeten wordt. In die 50 jaren, die achter ons lig gen, heeft een onderneming als Ver kade wel de grootste evolutie me de gemaakt, welke een „eenvoudig"

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 22