Hors d'oeuvre varié of stamppot van boeren kool I Een reclame-drukwerkje als kant zo ragfijn, in vier of meer kleurendruk, 't is welkom bij ons maar ook, wat wij verstaan onder „machinevoer" is welkom, massa-werk, doodeenvou dige dingen, zooals massa brochures, wikkels, ver pakkingen en wie weet kunnen onze studio-men sen van dat machine-voer met weinig moeite toch ook weer iets bijzonders maken. Vraagt eens bij ons aan. Selhorst-Service-Studio N.V. v.h Van Staal Co. Hartmansstraat 21 - Rotterdam Telefoon 1 5760 Hartmansstraat 21 - Rotterdam Telefoon No. 12004-11093 Filiaal Amsterdam: „Polmanshuis" Warmoesstr. 1 97-1 99 A'dam C. Telefoon 43884

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 26