Olie! Géén machine kan 't zon der olie stellen. Geen verkooporganisatie kan be- hoorlijkfunctionneren wan neer een zorgvuldig opge stelde reclame-campagne de weerstand tussen koper en verkoper niet tot een minimum reduceert! Hoe kopers-weerstand te overwinnen? Mogen wij U bij de oplossing van dit probleem behulpzaam zijn? Onze klantenlijst be vat de kopstukken van de Nederlandse Handel en Industrie! U bent dus in goed gezelschap. N.V. v.h. Van Staal Co. Selhorst-Service-Studio Hartmansstraat 21 - Rotterdam Telefoon No. 12004-11093 Filiaal Amsterdam: „Polmanshuis" Warmoesstr. 197-199, A'dam C. Telefoon 43884 Hartmansstraat 21 - Rotterdam Telefoon 15760

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 27