Hoe vakbladen voor reclame oordelen over door ons verzorgde drukwerken Puntdicht van de maand 20 Een folder voor STORK-HLJSCH, HAARLEM. Op de voorpagina een fragment van enorme ijzercontructie in oranje-verlichte wolken. De bin nenzijde geeft Kranen in actie op verschillende industrieterreinen,waar overslag nodig is, de achterzijde transportbanden. De ontwerpers maakten deze folder tot een duide lijke en krachtige voorstelling van de mogelijkheden met deze werk tuigen. NEDERL. GRAMOPHOON CENTRALE, een folder met op de eerste pagina een afbeelding van een biljet van 100.en vier enkele guldens en daaroverheen gedrukt de vraag: „Als u te kiezen hadt", waarop volgt: „Wat zoudt u doen?" De conclusie, welke op de volgende pagina's wordt voorgelegd is: beter een radio op afbetaling kopen dan er een hu ren. Een vlot uitgevoerd klein druk werk. VAN MOORSEL Co., DEN HAAG, een aardige klein drukwerk-folder met goede tekst en attractieve teke ningen. Een smakelijk uitziend ge heel. Een klein doch goed foldertje voor VERKADE'S SPECULAAS. Dubbeltoon- inkt en speciaal boekdruk-clichè's geven een frisse toon, die aan offset denken doet. TH. J. L. VAN DEN BERG, ROTTERDAM, een boekje met een grappig ver haaltje in verband met de eerste verjaardag van E. U., de Eterniet Ultra, de buurman, de brandmeester Vlam, meneer Vocht, mijnheer Ge wichtig, Wimpie Spiegel, ridder Asbestos, opa Zaag en Keesje van den schilder, ze komen allemaal feli citeren en E. U. spreekt de geachte felicitanten toe. TUNKER RUH, een reclameboekje voor de gasbadkachels. Met een voudige middelen is hier bereikt, dat deze kleine catalogus een goed effect maakt. KODLJKO, EINDHOVEN, een folder voor de restanten-opruiming, een aardig geïllustreerde drieslag. J. METZ, ROTTERDAM, een vouw blaadje met een aardig bedachte voorpagina. En zo zouden we kunnen doorgaan! OOK EEN MOEILIJK GEVAL! Het blijft nog steeds een genoegen dit blad te ontvangen. Minder pret tig is het bespreken ervan, omdat men steeds de woorden goed, pri ma, origineel, uitmuntend moet be nutten. Ook thans is de opzet weer origineel, de uitvoering correct en zijn de artikelen vlot geschreven, aldus het „Grafisch Weekblad". Maand van Mei Vogelei Belastingschrikken Zegels likken Strooien hoed Zomersproet Kikkerzang Nieuw behang Musketieren Passagieren Fijn kamperen Straks masseren! Uspanieken Darmkolieken Bierinvasie Transpiratie Hete treinen Sjaggerijnen Koetjes loeien Meidoorns bloeien de mmm musketiers Liefd' idylle Mugquadrille Boterblommen Fiscusbommen Haute couturen Pa bezuren Voorjaarskoopjes Zenuwknoopjes Toch luidt 't advies: Geen naar geknies Geen saaie Pieten Maar flink genieten!

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 30