ROTTERDAM RECLAME ADVIES BUREAU N.V. VOORHEEN VAN STAAL Co. Hoe vakbladen voor reclame oordelen over door ons verzorgde drukwerken HARTMANSSTRAAT 21 Puntdicht van de maand 20 de mmm musketiers Een folder voor STORK-HUSCH, HAARLEM. Op de voorpagina een fragment van enorme ijzercontructie in oranje-verlichte wolken. De bin nenzijde geeft Kranen in actie op verschillende industrieterreinen,waar overslag nodig is, de achterzijde transportbanden. De ontwerpers maakten deze folder tot een duide lijke en krachtige voorstelling van de mogelijkheden met deze werk tuigen. NEDERL. GRAMOPHOON CENTRALE, een folder met op de eerste pagina TH. 1 L. VAN DEN BERG, ROTTERDAM, een boekje met een grappig ver haaltje in verband met de eerste verjaardag van E. U., de Eterniet Ultra, de buurman, de brandmeester Vlam, meneer Vocht, mijnheer Ge wichtig, Wimpie Spiegel, ridder Asbestos, opa Zaag en Keesje van den schilder, ze komen allemaal feli citeren en E. U. spreekt de geachte felicitanten toe. TUNKER RUH, een reclameboekje voor de gasbadkachels. Met een voudige middelen is hier bereikt, dj^Je7^dein^cataloau^ei^ioed Maand van Mei Vogelei Belastingschrikken Zegels likken Strooien hoed Zomersproet Kikkerzang Nieuw behang Musketieren Passagieren Fijn kamperen Straks masseren! Uspanieken Darmkolieken Bierinvasie Transpiratie Hete treinen Sjaggerijnen Koetjes loeien Meidoorns bloeien Liefd' idylle Mugquadrille Boterblommen Fiscusbommen Haute couturen Pa bezuren Voorjaarskoopjes Zenuwknoopjes Toch luidt 't advies: Geen naar geknies Geen saaie Pieten Maar flink genieten!

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 34