De verwende Amerikanen Dat mag gerust ioupe! publiek, dat het onderscheid tus- schen ernst en humor, waarheid en verdichting in de meeste gevallen niet meer zal kunnen onderschei den. Een publiek, dat niet meer zal reageeren op een plaatje met een praatje, maar dat slechts getrokken zal worden door reclame in simpe- len vorm, we zouden haast zeggen door „signalen" alleen. Dat velen teleurgesteld zijn door de schijnbaar steeds minder wordende revenuen der huidige reclame, behoeft U niet te verwonderen! Als U nu nog luis tert met een radio-toestel van 1932, dan mankeert er aan uw „afstem ming" ook wel 't een en ander. Er is een streven naar meer positieve fei ten, zoowel op economisch als op reclame-technisch gebied en de „4 Musketiers" hebben er voor ge zorgd tijdig de noodige maatregelen te treffen om in die nieuwe richting krachtig voort te gaan. Vooruit dus.... met frisschen moed, maar.... toegerust met 't nieuwste feitenmateriaal, dat we op reclame- technisch gebied maar kunnen krij gen. Feiten zijn voor uw zaak, wat voed sel is voor uw lichaam! Goede ver tering der feiten brengt winst en voorspoed, evenals goede vertering van 't voedsel lichaamskracht en ge zondheid brengt. Houdt hiermee terdege rekening als ge straks de najaarscampagne sa menstelt! REDACTIE „4 MUSKETIERS". Uit een brief van Sears, Roebuck and Co. (The World's Largest Store) te Philadelphia aan de „4 Muske tiers": „The more I look at your book the more I appreciate the very fine work your company accomplishes." U ziet het de verwende Ameri kanen kunnen ook voor Holland wel eens respect hebben. D. G. Triplex is ge gar an d e^e r No o gge I ij m d triplex. Platen met onderstaana. DX^.-Stempel kunt U gerust als drooggelijmd acceptèeren. Dit garantie stempel beschermt U voortaan tegen hengeweten loos geknoei met „zoogenaamd drooggelijmd" triplex, waarvan U zoo vaak de dupe werd. Nu is er een waarborg - D G. Triplex. OVERAL WAAR HET ER OP AAN KOMT: DROOG GELIJMD lllllllll WETTIG GEDEPONEERD VERKRIJGBAAR BIJ ALLE GOEDE. HANDELAREN Verlaat U niet op het rad van avontuur Ontwerpen van onze studio's Geloof niet zonder meer dat triplex „droogge lijmd" is. Eisch een garantie! Als U wat moet maken, waar het er op aankomt, gebruik dan D.G. droog gelijmd Triplex; elke plaat drooggelijmd triplex draagt voortaan onderstaand garantie-stempel als waarborg tegen geknoei. Dus: OVERAL WAAR HET ER OP AAN KOMT DROOG GEL WETTIG GEDEPONEERD VERKRIJGBAAR BIJ ALLE GOEDE HANDELAREN ie vier musketiers

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 10