c de 18 reclame van de fabrikanten, impor teurs e.d., wier merkartikelen zij ver- koopen. In niet minder dan 39 plaatsen werd een onderzoek ingesteld bij kruide niers- en comestibleszaken, banket en broodbakkers, manufacturiers, si garenwinkeliers, drogisten, kappers en winkels in toiletartikelen, 'heeren modezaken, schoenenzaken, zaken in wijnen en gedistilleerd en rijwielza ken. Uit de op pag. 17 afgebeelde grafiek blijkt wel met welk een groote meerderheid de winkeliers stemden voor couranten-reclame. De winkelier is daarom zoo'n prach tig criterium voor U, omdat hij uit hoofd van zijn functie dagelijks con tact heeft met uw uiteindelijke afne mers, het groote publiek, en zoo doende dichterbij dan ieder ander kan vaststellen welke de koopprik kels zijn. En voor U als importeur of fabrikant is het bovendien bewezen, dat U met courantenreclame de grootste zekerheid hebt, dat U aan den wensch der wederverkoopers tegemoet komt. Bij de verschillende ingevulde vragenlijsten kwamen ook simpele opmerkingen voor zooals: „Liever meer winst voor den winke lier!" „Flinke winstmarge." „Geef ons liever meer winst in plaats van reclame." Dergelijke opmerkingen zijn te zot om op in te gaan, want hoe prettig het ook voor den win kelier moge zijn een behoorlijke winst te maken, als we dit systeem zouden gaan volgen, ontaardt de geheele tusschenhandel in een mi nimum van tijd tot een gescharrel met kortingen tot in het oneindige. TOTAAL UITKOMST IN CIJFERS: Reclamemiddel Aantal malen, dat het reclame middel werd genoemd Zonder verschil van Niet ge als no. 1 als no. 2, 3, 4 of 5 als no. 6, 7, 8 of 9 als no. 10, 11,12 of 13 rangorde genoemd noemd Couranten A 181 X 93 X 11 X 3 X 58 X 49 X R-eclamemiddel B 42 133 48 19 39 114 26 121 45 27 36 140 D 19 144 54 19 40 119 E 15 101 54 49 32 144 F 12 95 73 33 24 158 G 7 95 71 38 35 149 H 5 78 80 32 15 185 J 5 48 47 79 17 199 K 4 70 60 53 28 180 L 1 59 73 57 30 175 M 1 40 84 61 12 197 N 1 27 53 90 14 210 vier musketiers

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 25