Wij komen er rond voor uit! Wanneer wij nog geen contact met U hebben, zouden we dat drommels graag willen! U behoort tenslotte tot de ondernemingen, die be zield door een gezonden oud-Hollandschen drang naar daden, wel eens iets anders willen hooren en zien dan geleuter en niets dan woorden.... woorden.... woorden.. U behoeft zeker niet verlegen te zijn om een drukkerij of reclame-adviseur, o neen, maar waarom hen niet gevolgd, die zelfs in dezen tijd nog belangrijke successen voor hun cliënten weten te boeken? Vraag toch ook eens bij ons aan, er zijn ook voor U zeker nog tientallen onge dachte mogelijkheden op reclame-gebied, die heusch geen duizenden guldens behoe ven te kosten! Maakt U eens gebruik van de briefkaart achter de laatste bladzijde!

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 6