de 4 musket een pittig, prettig tijdschrift TERUG VAN VACANTIE Huisorgaan van Reclame-Advies-Bureau N.V. v.h. Van Staal Co., R'dam-A'dam en Selhorst-Service-Studio, Rotterdam Redactie: Hartmansstraat 21, Rotterdam Telefoonnummers 12004 en 15760 nummer acht september 1936 Ziezoo, daar zitten we weer! Uit alle windstreken zijn we teruggeko men in het brave, oude Holland en waar we 't allemaal over eens zijn is: 't Is hier zoo slecht nog niet! Waar lik rondkijk niets dan bruine, zonverbrande gezichten! We hebben allemaal weer ettelijke P.K.'s levens lust en gezondheid opgedaan. Ze liggen weer vóór U, 300 dagen ge zellig ploeteren! Ze staan voor ons klaar, al onze beste brave vrienden, onze lastige klanten, onze familie deurwaarder, onze belasting-ijvera- ren. Wat een prettig, vertrouwd gezicht om na eenige weken ronddwalen dat bekende, grimmige leeuwtje weer op de petten onzer nijvere douane-ambtenaren te ontwaren, zoodra we over de Hollandsche grens kwamen. Wat voelden wij ons weer gezellig thuis toen wij het eerste zaagselcadetje met onver wacht succes door midden hadden gebeten! En al dat langgemiste prik keldraad en die vroolijke bordjes met „Verboden Toegang". En toch, en toch.... er mag dan wel eens wat zijn, we hebben geen reden om op 't brave oude Holland te brom men! Nu 't windje frisch over uw kruin is gestormd en alle vervelende ge dachten van vóór de vacantie heeft meegevoerd, nu uw werklust weer opgekikkerd is en uw hersens weer spits zijn.... juist nu is het moment gekomen om Nieuwe Dingen aan te pakken! Want er is nog kolossaal veel te doen in deze wereld, waarin we staan als een verwend kind, dat te veel speelgoed tegelijk heeft ge kregen! De eene helft van die cadeautjes hebben we nog niet eens uitgepakt en de andere helft hebben we met elkaar al kapot getrapt! Technische uitvindingen zijn als een overvloed op ons neergedaald, cadeautjes eiken dag weer; de tijd ontbreekt ons zelfs om ze een voor een uit te pakken en te bekijken Maar 't getij is met UI Verbetering treedt reeds in bij die bedrijven, die niet alleen de tering naar de nering hebben gezet, maar die halsstarrig geweigerd hebben aan de paniek stemming mee te doen! En als we dan straks ontwaken in 't nieuwe tijdperk, frisch en zonnig als een vroege voorjaarsmorgen, dan zullen we zeker even versteld staan over 't publiek, dat wij dan terugvinden. Een publiek, sceptisch geworden door lange, moeilijke crisisjaren, een musketiers

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 7