mm fp illl #'J - I V eer moderne reclame is te ver gelijken met een zeer moderne vrouw! Opgepoetst, opgemaakt, opgeknapt, met coquette uitroepjes en heel veel dikke woorden! Maar het gesprek is leeg. Er zit niet veel pit in! Of U mevr. A of mevr. B ziet, ach wat doet het er toe, ze lijken uiterlijk precies weer op mevr. C en D en E.Het individueele ging totaal verloren, ook in de moderne reclame. Maar alles wat dreigt te nivellee- ren, zoekt zich toch een uitweg! Op den top van een hoogen berg is het altijd stil! Er zijn maar wei nig menschen, die den top ooit bereiken, de rest hokt samen en is tevreden met een toertje van enkele honderden meters hoogte. Ook op den top van den succes- berg is het rustig, daar komen alleen individueele, harde werkers, die zich een weg hebben gevoch ten en zie, het grootste deeL van dien strijd deden zij alleen, moe derziel alleen. Nivelleer Uw reclame niet, breng het individueele er weer in terug! Al zijn Uw advertenties dan niet zoo „mooi" als die van Uw concur rent, als U maar oppast dat het geen grauw massa-product is! Al zijn Uw teksten dan niet zulke voorbeelden van moderne proza en poëzie, het doet er niet toe, als het maar iets voor U alleen is! En als U zoo iets zoekt, d.w.z. een zuiver individueele reclame, die geld in het laatje brengt, vraag dan de 4 Musketiers eens! DE VIER MUSKETIERS

De 4 Musketiers nl | 1937 | | page 13