TV. r. voorheen Yan Staaf Co. a9/> e is niet knap, ze niets bijzonders, 't is geen luxe poppetje 't is wat U noemt, een leelijk eendje! Wie brengt haar eindelijk aan den man Wist U, dat de 4 Musketiers voor moeilijk te verkoopen artikelen meestal uitstekende huwelijks makelaars" bleken te zijn? Zij kunnen U voorbeelden laten zien van producten, waarvan meer dan één reclame-expert gezegd heeft, dat het met reclame niet te verkoopen was en die onder de handen van de 4 Musketiers uit groeiden tot uitstekend verkoop bare artikelen. Kort geleden was 't een zuiver technisch artikel, dat tot dusverre alleen bij constructeurs bekend was. ledereen was het er roerend over eens: dat artikel wordt nooit bij het publiek bekend en het geeft totaal niets om er een merkartikel van te maken. Geef ons een kans, vroegen de 4 Musketiers! Een eenvoudig on derzoek volgde, voorzichtig werd hier en daar gepeild, er verscheen een eerste, kleine advertentie, die tenslotte den doorslag gaf voor een geregelde reclame campagne voor een artikel, waar van U enkele maanden geleden den naam nog niet vermoedde! Als U ook met lastige, technische artikelen zit, waarvoor U wel eens iets meer bij het publiek wilt doen, vraagt de 4 Musketiers eens, waarom zouden zij juist voor uw artikel niet slagen? Rotterdam H a r t m a n s s t r a a t 21 Telefoon 12004—11093 Amsterdam (Polmanshuis) Warmoesstraat 197-199 Telefoon 43884

De 4 Musketiers nl | 1937 | | page 21