OPRUIMING mmm BALANS De 4 Musketiers en de vrouwen Geen slechte romantitel, vindt U niet? De Vier Musketiers hebben zeer veel belangstelling voor het zwakke geslacht, om dat dit tenslotte het wel slagen van uw campagne bepaalt. Zoo kwam uit een bescheiden onder zoek, dat onze studio kort geleden deed, vast te staan, dat het gemakke lijker is per advertentie praeparaten te verkoopen voor uitwendige verfraai ing van de huid, dan arti kelen te pousseeren, die de oorzaken van puistjes, lijntjes en pukkeltjes weg nemen! Een vrouw zal met genoegen haar geheele gelaat bedekken met crème of poeder, terwijl zij bijv. een geval van constipatie, dat de geheele oorzaak van den huiduit slag is, met een gerust ge weten zal verwaarloozen! Onverstandig zegt U? Och, ze zijn nu eenmaal zoo. Vergeet nooit Mijnehee- ren, de vrouw koopt voor 80 alle dagelij ksche dingen in en geeft voor minstens 10 al of niet ge vraagd advies als wij man nen iets willen koopen! Attractieve folderpagina voor badgoederen. Du- plex-autotypie, origineel in blauw en zwart. Ont werp van onze studio. 20 9

De 4 Musketiers nl | 1937 | | page 22