met overleg? Litki'aak of N.V. VOORHEEN VAN STAAL Co. Advertenties, Prospecti, Drukwerken, Fabrieks- beschrijvingen, Etalage reclame, Verkoopbrie ven, Marktonderzoek, ja van visite-kaartje tot com pd e t e verkoop- campagne. Gelooft U werkelijk, dat Dr. Euwe alle schaakproble men zoo maar, als bij tooverslag, doorziet? Of zou de werkelijkheid niet zijn, dat ook hij eiken zet nauw keurig, uiterst zorgvuldig wikt en weegt? Gelooft U verder, dat er een soort supermenschen bestaat, die alleen maar Uw artikel hebben te bekij ken, even Uw oude advertentieboeken besnuffelen en U dan binnen 24 uren een feilloos verkoopplan kun nen voorleggen? Wie dat ook kan, de Vier Musketiers zeker niet! Elke opdracht wordt door hen voorzichtig aan alle kanten bekeken en hoewel bij hun advies wel eens tabellen en cijfers te pas komen, toch zijn het meestal de ervaring en het gezond verstand, die den veiligen weg wijzen naar een snel en afdoend resultaat! De Vier Musketiers stellen niet teleur, dat blijkt zeker wel uit de tientallen spontane attesten, die wij van onze cliënten ontvingen! En we voelen bij voor baat, dat U wel eens graag den cliënt wilde kennen, die ons juist voor het ter perse gaan van dit nummer mededeelde, dat hij zijn budget verdriedubbeld heeft, daarbij volkomen afgaande op de in het laat ste halfjaar bereikte resultaten! Als U een reclame wenscht, die meer is dan een plaatje met een praatje, overleg dan eens met de Rotterdam Hartmansstraat 21 Telefoonnummers 12004—11093 Amsterdam (Polmanshuis) Warmoesstraat 197 199 Telef. 43884

De 4 Musketiers nl | 1937 | | page 9