SCHREEFLOOZE, DE ROMEIN EN CURSIEF DE LETTERSERIE 157 SERIE 29, LEVEREN WIJ IN 14 SERIE i64,WORDT GELEVERD ALS BE ST A AT UIT ROMEIN, CURSIEF, JOH.ENSCHEDE EN ZONEN LETTERGIETERS HAARLEM CORPSEN: ZES, ACHT, NEGEN, TIEN, TWAALF, VEERTIEN, 16, BOEK- EN FANTASIELETTER. CORPSEN: ZES, ACHT, TIEN, TWAALF, VETTE EN VERLENGDE. CORPSEN: ZES, ACHT, NEGEN, TIEN, 12, DE BREEDE TWINTIG, VIERENTWINTIG, ACHTENTWINTIG, ZESENDERTIG, ACHTENVEERTIG, ZESTIG EN 72 PUNTEN 1932 ONZE ASTREE VEERTIEN, ZESTIEN, VIERENTWINTIG, ACHTENTWINTIG, ZESENDERTIG, ACHTENVEERTIG EN ZESTIG PUNTEN 4567890 ROMAANSCH VEERTIEN, ZESTIEN, TWINTIG, VIERENTWINTIG, ACHTENTWINTIG, ZESENDERTIG, ACHTENVEERTIG, 60 EN 72 PUNTEN

Drukkersweekblad (en Autolijn) nl | 1932 | | page 26