cdsH New-Yorku Ten to pomnik postoven by) v J EH O NAPIS Z N NA PAMËT DOBRÉMU MOTORU ,ZNl£EN£MU SPATNYM BINZINEM a LEVNYM OLE JEM Trup svareny z ocelovych trubek;kfidla drevèna; motor chlazeny vzduchem nebo vodou-500 ks. Nejvëtsf rychlost-300km/h; stoupaci cas na 5000 m - 8 min.; kratce: STIHACi LETADLO. 'rospekte olders

Gebrauchsgraphik de | 1931 | | page 61