59 .Illustration Samples from the book A. Tolmer: Mise en Page n in-.wlcr<o* (t*r «TO)fb» WH-» «lOfjfK I mi (««■torw-.rf «tot* of tbc *«»t of lwtat..i n i,uP.MI tin- v«.' i" tx-IW l« - 'tttifiuH t.i'tv \w trai--.l j[, llto n'rii. <.f (I!nKtm.- *S t'Hi'i rt wilt iwM bi- bi *tn RH'tut- "fDijiteWv": 11 till, .(ivnll.rtl ha- Wit s «MMi I"»b- ioii: ttf orttH*, oC;| Ae m bfi-riot ïfejjf |Mrt |.l.>\ifl i>» tin ili Hi.iii-lrMt.'-; irt n-b-ri-iMtf1 to f it»- link- Iwf leiii-rftrtvf, Ill Iff" JaXHt.if -Hit 1'nnttt rtf il tsi-twl <b« il ui riifl.r.nt n tifiSifhjMil. flu -..I» aw», ;<ro\M|>Hf rreli twlrririt i«>r sh. v#W- »p i!i.' awl .•tial.b tlrt n. tn iniuf dl a ••.illllfilhllll .hanging I a liiflW iif fiif i(k- [ir.if. --••>11» (>tuvi-r i|c«i» tt tint rfii- i- it.it, a

Gebrauchsgraphik de | 1931 | | page 79