v^'v3'»s, - •*~o ^5 *"7. "S9' ^ïanSU «t' w-jsJ 1 rie HniPerftfdföferien neigfen (icf) i£>rern (Snbe gn. DtemBob fyaffe mcf)f nnr bie fTbormanbie, fonbern and) $rennb ©ifen- Berg in ©nf)f Dergeffen; £tr>ei gluten be, bnnffe 9CTtabd)enangen ï>telfen i£)n feff nnb naf;rnen fein fyzxi gefangen. 2fffe ©ogenfenlogif ber ïöelf !onnfe i£>n nicf)f reffen, nnb er tuollfe ancf> gar nicf>f gereffef fein. ^3afforin 233nm fier f;affe mcf)f OCftuffer, fyaffe fein ÏSeiB fein mnffen, nm nicf)£ gn Betnerf en, tnaa in ben (3ee= fen Charlottes nnb bea £)offors forging.3nefe 2ieBe öerrat fcf ja fo teic£>f nng ,,7mw »- iubiU° T»»-fP2 6Ï-5',!J,S'-l',f 32° 3x9 41 vM etc- Sig^'.ff - zJ5« ^9°^cïpe-. A\\a^e tU«^eU\\ Dr^ ÏuS^Sia^ M4»9'5 iis»""-. X»2 txx"- w#'K0"w ,\öguf yaOs- t)^uS^,Pntat^elu. ftatv? etc- au\t u\t\ 369 Links: Rechts Untt Unger-Fraktur, Serie 205 Halbfette moderne Schwabacher, Serie 93 Moderne Schwabacher, SerieBi Plantin, Serie 110 Erfurter Fraktur, Serie 296 (Perl aufNonp.) Alte Schwabacher, Serie 102 Mediaval, Serie 2 Halbfette Mediaval, Serie 3 Koje 222 fommen Ko'ie [15] pristfeSkové lo2e,[ Kofai'n n [11] kokain. [koje.j Kofa'rbe [15] kokarda. fofc'tt koketnl; 2e [15] koket(k)a; Serie' [15] koketerie, koketnost; «ie'teit koketovati. [kokon.j Kofo'n (-to'nfl) m [11] zémotekj Ko'fos... in Bffgn mft kokosovy; ^fttifo kokos(ovy orech); «.palme kokos (nik). KofS m [4] koks; in Bffgn mft kok- sovtf; ^'ofert m koksova kamna n/pl. Ko'Iben m [6] («mafcfcinen*, ©um= pen2) pist; banka; (®etoeljr2) hlaviStë n; (©treitS) palice, palcat, mlat; palice; ~f?als m ©etoetjr: krk paiby; ~f}Ub m zdvih pistu; klager n pistové loiisko; ~fiattge plstovó tyë, plstnice. Ko'libri m [11] 300I. kolibflk. Koli'f [16] kolika. follaitonie'ren porovn(óv)ati. KoIIe'g n [82] prednóSka; ~e m [13], «-itt kolega (-gynë) m; 2ia'l(tf(6) kolegiélni^.ialita' if 16] kolegiali ta »fen Kolleg; ~iengelb n kolejnl plat, kolejné; ~ium n [9] (©ereini- gung) sbor; a. Kolleg. Kolle'fte [15] (©ammlung sbfrka; «cl. kolekta. Kollefiio'lt kolekce, sblrka. tollefti'p kolektivnl, spoleëntf, hromadn^; Sprofura spoleëné prokura; 2oertrag m kolektivnl smlouva. Ko'Her1 n kabétec, kazajka Ko'IIer2 m Xietbf.'-'-'- fig. jankrgs*' •patMS' ■Ust^US tuci^A\ta6' pi. 3fl 191 8.6 h" 92 V1"* Jv> ini» 2:7? jytarg- Ti»- - ies penis ,y-29bf„:-sBoce t-io7b' cu\'14 eav« ,^CeO- .[tint pat1 r K«br' n ri cortV^tanVeopovt^' d°ct° Ls dictl°n dai-uS c rcV Si?11' docuS ;atU Cb1°89" deSa'f[ 92b Z-37 TjOVWt"-' &an^fX tccta Koïoit/ie' [15] kolonie, osada; ^ifatio'n kolonisace (gen.), za- klódani osad v (/oc.); 2iffe'ren kolonisovati (acc.), zakladati [za- loiiti] osady v (loc.); ^i'[i(iit m [12] osadnik(-nice), kolonist(k)a m. Kolontta'öe [15] kolonéda, slou- peni. [X proud.l Kolo'nne [15] (©palte) sloupec;/ Kolopbo'ntum n [9] kalafuna. Koloroiu'r [16] koloratura; 4dngerin koloraturnf zpëvaëka. folor/ie'rett kolorovati, omalov(é- v)ati; 2i'[i m [12] kolorista m; 2i'i n [3] zbarvenl, barvitost, kolorit. Kolo'ö m [4] kolos, folofja'l kolosólni, obrovsky. Kolpor ia'ge (-ta'QO [15] kol- portói rozSirovanf tiskopisü; ^teu'r (-to'r) m [31] kolportér; 2tf e'rett kolportovati, roz§ifovati [-Siriti]. ©paltc) sloupec.l Kolu'mite Xï)p. (©eite) strénka;| Kombiit/atio'n kombinace, se- staveni; Ste'rett [s]kombinovati, sestavovati [-staviti]. Kome'i m [12] kometa, vlasatice; ~eit... in 3ffgn mft kometov^. Komfo'rt m [3] pohodll; 2a'bel pohodlny. Ko'mif [16] komika; ^er m komik. fo'mifd? komiek^. Komi tee' n [11] vybor, komitét. Ko'mma n [ll2] ëarka. J Kommanöa'nt m [12] velitel; ^u'r [16] velitelstvl. \Komman óeu'r (-bo'r) m [31] X velitel; Drbcn: komandér; \26ie'reit [po]veleti; j-n 3U ustano- \rovati [-noviti] k (dat.); ^biert [n \ei b^ti pridëlen (dat.). \»mmanöi't/e Y/ [15] komandita, \)boën^ (ob. odltëpn^) zdvod; V ^gefell|ci?aft komanditnl (ob. \ha) spoleónost. Uma'nbo n [11] (©efe^l) povel; \mmonbantut) velitelstvl; iiber velen! (dat.); bas fü^ren \ommanbieren; ^briide \lsky müstek. \m [30, [n] (gc^enb prichó- Vfijlti]; (gefaljren ob. geritten \(2dëti [-jeti]; I. pos(l)lati •^c.); billig ob. teuer (3U stóti mélo (mnoho); \ob. toie) fommt es, bafe ie bas fommt baBer, \je tlm, 4e ...j nid}ts 1. auf Bi-89« Z.7 Tubetto hoC;^entano pxa' c0tl"\\ V«c°- ïboce \eoilS pel14I^9' - 0,»s. ©cd' ui* tfat- bi«ia co' u'ctut ca^u^.i Un 190C ÏU tafcVa VlbcÜ° b^S'e'. coutt" ui«ïX -&0.W iti0. .„■pïi^5 pi. 92 a efftt Gtv Tyf- Ti» prlVl ■pa*.1 gnie» pi. bat^ \ia*t Z-I3 cuvit ZenoU*1 yey- lö> nAlecW- ,r&- B»- pr 839 e pelleC dius c saiW6Toud°fi pM- ^oc iadti1 i>otcovn^0 -uioU« 'ca-uMt £Va«« bfti ib«ta* b\e B»- ?b ts£r' B 6oi5 pits'11" poitierS Cla^'^ticdV ,do^s -^eg^3,6 ,veus uu" ,o^s „a dig»1' podoc^ ttntg- 7' jvJin I ni»- d v Alex"nie vestre pom"1- .teilvelSfs -76a- p0lain 87 1 -Ac5uU ^se Ahaif.f yi arg- W f«ta«i° K° (tut® c° uci CO^C ^ot>®c0 uoC si5 bUV vcuvdc xanier b°.W«i ba"ceCt^^\\7M dss 41^

Gebrauchsgraphik de | 1936 | | page 86