t :r5ss«»ss5r-,~~ 4 J- «U.J wi;;:iwv «-* >->•*. *"..,„1 r2SrtfW" ;r, "r ,,ii""ki",!"Kno8i'vB,ai"-«i»nim* :-M 49 L S U D S K i,8-fcu- - Jf §^81 ywilizacji kullury Mija. k""««i"Vi |,„„,z "k"""" in k.Hhali. to wub.ll kre®"""" mm "K .by .«.ml na -">• -««•-rnai- .K*~ .«M flicoaia, in,k.bnw'lnilctob ojcoa-io n»wk.„i, v,.„, naai ojoowk. UUUMO ma,ki ■Irzvriamt aa .lajl.ou.-n.i, Za.kl,'"ika,„i, za wwa^ona' Rmmtaliémy 2 ojoem raalk> 3,11 <™W»% sw.iimi. b miasto JU >-.K„ i'l.rani.. «timowU prow,I,.lay „bra* M,.om,„a, nruyi 1(!piajr ""M l'«~t mm m-ivo »„i ai.;. Wnsk.1 ai, Jm ««V*—** oiala, ulatwiii) pl,„k,„i,. «i,. «aa-lkk». f- M" «i«'«lie <rau, na klare «Weelmwy i „.ma ,,v.v kinds of illustrations, namely photographs, woodcuts, and coloured phototypes in a separate portfolio. They fulfil their various purposes equally well. The old photo graphs and the annexed reproductions of the documents are touching evidence of the past. They show the house in which Pilsudski was born, the school he attended and other scenes of his childhood, he him self, the youth with the look of a con spirator, and the Siberian blockhouse in which he lived. Chrostowski's woodcuts, whose technique is strongly reminiscent of that of Kraftschenko and Favorsky, render his subjects abstract, leading from the reproduction to the symbolic, and incor porating the revolutionary ardour and strength of the conspiracy. All these crosses and graves, gallows and rifles, these views of the night landscape seen from the window of his cell, and the tragic columns of forced labourers in chains are warning reminders of the past. While Chrostowski devotes his attention to an expressive factor or object, the atmosphere is provided by Czermanski's photogravures, the atmosphere of the landscape and the surroundings. One sees the snow on the endless Siberian steppes, the caricatures of the Russian guards, and Josef Pilsudski standing alone at night among all the other sleeping prisoners. The typographic reproduction of the woodcuts and the photogravures by the printing firm of Wydawiczych is technically excellent. Z. rz;i-..\v pohytu w Kiivftsku i pófcim>j w Tuiko dutiijq si»; nitdiczno w fcyeiu M.u-zatku I'ibudskiepo ejiiawly mysli\vski«\ Ghieho lasy sybirskk» wprost zapra- il.v na jxilowauio. \Y czasio jrol.ytu 11a Martrrzo usj.vs/.alcm z n.st Marszatka invsliwskfi. którq zapninictat «-Kiisów pobytu nad laena. ()t»> una: I i razii mi.wit Komi'iuhuit j»oHz»»<lt olilop roayjaki v. synami do i.ijiri po .Irzcwu. Iniu'j broiii. opin.-z sickiyr. ni»3 mii-li. NY c/.asio ro)»oty iiatko<;Ii na ni<'d?.\vi<Hlzia. kióry uiijód sit; na tylm- lapy i poczijt ku nini zhhhu-. Svimwi... jalco mtodsi, /.dolaJi iniec. Ojcicr- jK.zr.sUd, a wid/ajc, zc nioma jnnrjj .nl\. iK-lrroiiil sir; at jeduo z najbiizszych tlrzpw, majac nadzicjr;, to ntnze zsvinrz in- /amva/.y i jH.jrJzir' sjiokujni»' dnloj. Jodnak niial^wiftlz nic niiiiaf go, lwz purl rlrzmvo j sir'^al j»o chlopa taj.a. Czlo\vi< k przi-.-iuiijt siy. Nirai^wii'dz •I" li"dzit dr/.mf'o, starajar si»; dosin^jjjjr- ofiary; "•zjruviok j.rzi'suwal-sie znr.wu. I >w>iah. -Ms vv rodzaju jrry ..w r howanejro". a'/, wr-sz<-ir- znirx-itTpJiwiony njecU- -1/ objat niozl.yl jzruliy j.ion loj.ami, clnw t.-n ,pusót. chloj.a s.-liuy-i-. 11 'ily Hnvycil t.- fap.v i pizytrzynud. Nir-d/.wied* potzqi ryr-z.--, ale p<>- iwioii.v moznosci skorzystania z- swoj sily, stat w t. j puzycji unicrur lidmiony. lop |Mx'/at wowfzas nawolvwar? «yndw. I'm jn-wni'j .•hwili nndszedl joden z nieh ifkii ia \v ruien, .I'odojdi Idiioj jzekf ehloj) i zal.ij niodzwiorlzia". „Hoj<; odpowiedziul syn. Xaj.rdino ojciee namawinf g<>, aby jK.dszodl do niedü- l/ia i zadal inn cios. Syn bat sir;. .No, to <hoê rzekt wros/.iie cliiop rzvmaj iiied^wierlzia, a ja jro zabijr;". I syn j.rzytrzymnl jii<Ml2wir>rlzia. Tym -<Mn iddop, uwolnioïty z oprosji, jKK-zijl najsj.okojniej oddalaé si»; od fatalnojïo •jsen .Ojiv.i'! wrzasmjl przeraiony syn czejnu nio znbijasz niodJ'.wir- <v Mam -zas! odrzokl no to eldop a ty poznaj, jak to przyjemnie nia<- z<lro\vt'y;o niod^wipclzia za faj.y 57

Gebrauchsgraphik de | 1936 | | page 87