Cutenberg Centenary Celebrations publications from 1540 1940 S&v g?ï>iïfpp Carls, Vv fljgffiS ftMi©OttfSC8i)fl&ffl;l;fg,&.0tu&fé J\I SIGILLVM TYPOGRAPHICVM CONCESS VM. glYqU CajiMk.x faVxt, sVaVéat hoC, tVa VoX jM« "WTO REGJMINE tBsaiïzr&, \gOT &J>, ju©?<u)n& €r(j.55»fd)of3, i>etf£. %{m. {\}¥i 9tff$$€r$= €an§(eré iitiö 6f;urf«r|ï<né \g£0é -^SnfVirtJjMWfXinffJïerP.v. WmbnM JUZ tcrfe6t« W«nt©om efiffï<r®«mM}( Xr(er uub epcwr, x W refj». rübfl«, (fb«> S&iWjoff* uiiö Capitalaro>ertn«, MurfflrfÜ- Tt SftWtiftfrn ©c&cimfet» iXatH «aD ©Mbthaïtcrö su üdfuctb- j Kettor/s t'yjy«IiucuAcadeji. IXar. ïLit*>iPi_ SPOENLA. SS. Th«oi. DoSoi-jfSceUf: arf S. Sn». Cm- G «tSthol. tic. 1 heol.« Jud- W V V;f V fc^j. A1ft(i. p. p.Oct ÏYPOCRAPHICVM Sit« !8a$tcud(t. fj JVHIL^VM p p p p €?djau an ben Kaucfj Sifter, <?e 6ir (vjcugr fürnm&c SOag man foil Dpfvr brwgcn, jfiOtt boiicfttt unb fob« ftngen, ©rr unj burd) fcirttrt 0X1)1, 3« Siinflcii uutmtifift Sluf baQ tridcljtcrt locrCx 5Da$ <£k«b goffer ©rb* i i#) gond/r A- X "if 4»uniT> wir luntrt;! a p r :t» i e f ï?f If, wt 0'unft cf),K €cttu 9 c t cttt ffugtt J>«fk C5u»tbftg feulpirr' in £ofg g ef cf> i ct im# a. f. gScmercf't, outbruefftf ftclfj; gofdjwucf t in 3inn nan W ©tiff bicwcu fidtffit bat 0k btfannt gtmadit £rum PKiff bic $ïüb*, fo grog gracftt, (git frndjt mitaHfr gpracb, nub fffjraj'f and) iibff* 9K«r. (*c fcf> i cf)t bed- ggr gematf); g n f i o, t m ©Ottf i £f>r. €it ftftofft unfftrblicfi ftpn: ftl 6rt jam ötmw» auf. ©if! Juofft fat €if «Dein, rxgitt't bcc ^enfefan ?auf. £;fS 3aï>1' Sum SECULO brtpma&l nun cclebrirf. §ür»at>r inftcmTtipl.o bfc ?«hl rtcfa iubjltrt. 3d' bau't fo tongt »£>d> f<ff grt>, tymmcf, Qeit. 551't turn tarcn 3*d>, uub f e I>'t -- ©udjbiucftrSrcnb' VIVAT' ftvfr unö tfrtvonb. J?un)l fdnrcb' in tro'gen §lo()r. Run f<(l ^Oci ^anb jur ^cb' tjcpérndjf ^rwt; ~SNO W DCCxUj jn eifturtpi fd;cuil, (tl< €iu t«bt« j*. I Tn CoHc^. Aftfelm JuriJ. h Menfcjun, •'ori'K ctle Verba DeQM sV/Ae Co .v.via a.. sX arteoV* smta mBMES JilUinllAiW ihef. Cjy-Acad. Zwei Einblattdrucke zum 300j(ihrigen Jubi- laum der Erfindung der Buchdruckerkunst Two single prints to commemorate the third centenary of the invention of printing

Gebrauchsgraphik de | 1940 | | page 44