g Iftftnentafel ffotmnn ffiufenbevgg h pt£ alsi3 *a* SsSt afefer 5?sé sésSf IAAO «sSS^-tï 7<mg'fa'kn' SZf^CS^^Cè SJfbftman I ifbfa j ^Baim ium^éförarf gmanntjumeÉf&mféjuréiïiffl 8 ^«<ViK^juritosuttrafi6Dfl#mi! Ite? £Wp$ma|&| i ^cttjurjungen^bffl jurJ&betijiun efnttmfen jmnSmÜ» ^nHfimjU^urfffiikB - raaoi 'M JKhRg 20 III in,I.I AM IBB rnunga US» ^B8 $rié(t$fi~luiuuj tfeiUnitt LW- L?6ó fvorcUm I? i y- K.-iiM Sndvt' iwEc&uW'. ^»tvo lwjji-iuiimr h Ami kiWiuEtwjU i&fatwi iSJotguft tr*f v-êrtwupMTvormtfjac M5k3<Mw<a«Mp4> I «WMpBlM t nacK vi*n 11 OUdbmr Vtoi uad vct dam lOJimuw 1 EWwwckSrf^r,' iwndanHuUiavi v«TtMHiu«< a*dnB65outMr*» - - ••- rjSSi Al* J« r«irfmAü fom £f#l#i«ck 6«iiiwr J«c Hdm mm fOUttiU{5?:-ttM tdem Hul»«yi»IWilw J*unor iMp-jV» f vor dtai 2.Au#ott" ft|® (a.tmSiimfeiiaffrRiiiim m w.*-h s W»twa«rtr Sr m»a*C(M»lAlMB|«r I ilUffw nlfmmtutém «tatamgrifttm tv% u&,4 imp. Cfcfes wgj»lw^d«risu^toa«ia'-4wia Aten? Jfcte Jubilaumsschrift der Stadt Mainz Jubilee Souvenir of the City of Mainz oxStZJ* lm>'^mtafr'T^nn ZrC"m" rit H'T'Wiibc f j0'11 allee, W, J °"t &tnr,f H C" fS inrf, 1 ""tUfty wiertte„d rc">tl>e* n?„ °nr<ec, to,.,,""'audi ür„, nliri-WliaOc e« iotf; aiiitii wider3.

Gebrauchsgraphik de | 1940 | | page 52