NYNI SE VYPLNILO PROROCKÉ SLOVO, KTERÉ REKL SAM PAN NAS JEZIS KRISTUS. 7 'y razen i: casto v vas vzhlédam - - ej! utëseni! uceni muzi, kterizto svëtly jak predavného vëku tak nového jasnymi byli, psali vas pro muze rozumného; a tui svych snaznosti celélio vëku svëfili do vasich vnitrnosti vara, drzice za to, ze na vëcna léta setrva ve vas jich povësti chram. Aniz jich podnata nadëje klame! Skrze vas vidi je veskery svët - skrz vas kazdy zna, bude znat vëcnë preslavné muze, jichz nezvadne kvët. Vyi jste pak utëchou slechetné mysle, vtipüm ctnym rozkosi prelibeznou! V osudech protivnych muzi'te srdce; v sfastnych pak skvi se muz skrze vas svëtlosti etnou. .lakozto kvëtouci pacliole laskou jsem vinul - horici laskou vas k srdecku nevinnémiii nyni, aë nebori laska tak prudce, jako muz tisknu vas k rozumu setrnému. A tu jak dloulio mnë zivu byt souzeno bude, budu vas do smrti milovat, kmzècky mé! 8 onym pak Alfonsem, vybornym kralem, rad vyznam ze vase bohatstvi, které v vas nalézame, mnohem mnë milejsi, nezli co vrtkavé stësti podava, - vzactnëjsi nezli ti nejdrazst klenotové. Zdravy, mé zlatické knizeëkv, bucrte! Jezto nine kojite cely vëk v rozkosi své - jak racl nalilédam, knizeëky, do vas! - Jakézto rozkosné s vami jest rozmlouvani! Copak i 11a svëtë blazeji medle - nezli se sprostiti zbyteënych starosti suzovani! Zcesténo od Titelpages for the oldest Slav Legend of St. Wenceslaus 1937

Gebrauchsgraphik de | 1941 | | page 27