VAN TOEN CESSER NR. 16 6 AUGUSTUS 1975 Succeslied Ditmaal begin ik niet met een paar ci taten, maar met een reclame vers 'Succeslied' genaamd, vrij naar een oud-Engelse versie uit Sampson 'His tory of advertising' 1874, dus ruim honderd jaar geleden geschreven. 'Ik maak reclame, zelfs zeer veel In letters groot en dik en rond, De roem mijn winkels wordt verkond Welvaart en voorspoed zijn mijn deel Het volk - het komt Het volk - het gaat, Van s morgens vroeg Tot s avonds laat. Het koopt bij mij en komt weerom Ik ben tevree, hoor nooit gebrom, Dat ik U de oorzaak niet verheel Ik maak reclame, zelfs zeer veel. Er is een zaak aan d' overkant Waar nooit een voetstap wordt gehoord, t Bedrijf is lam en sleept zich voort Per dag is daar maar één klant Het volk het komt Het volk - het gaat, Loopt steeds voorbij 't Zij vroeg of laat. Van haar toch heeft men nooit gehoord Zij adverteert niet, met geen woord, Terwijl ik alles mededeel Ik maak reclame, zelfs zeer veel. Het is geen praatje voor de vaak Mijn zaak gaat goed en menig man Snapt er het fijne toch niet van: Het komt doordat 'k reclame maak. En t volk - het komt Het volk - het gaat, In breeden stroom Van vroeg tot laat. Het weet: Reclame 't alleen dan doet Indien mijn koopwaar is héél goed 't Bewijs er voor - 'k 't U niet verheel Ik maak reclame, zelfs zeer veel. SLAGZINNEN Ik wil u niet een aantal slagzinnen ont houden, die op 30 juni 1928 geregi streerd werden in ons land. Abonné stemt tevree; C A is toch voordeliger; Pontiac: de pijlsnelle wagen; Buick: de beste ooit gebouwd; Doe het met gas; Eiken dag een glaasje; EN betere waar EN tien procent AL LEEN bij de Gruyter; Er is maar één Karei I; Erris maar één Erres; Even tijd voor een Caravellis; Neem geen risico, maarGoodyear Geef mij maar Miss Blanche; Geeft HET Beste; Hij klopt - en hij veegt - en hij zuigt; Kenners Kiezen Korff; Koffie Hag spaart uw hart; Kreymborg is waarborg; Spreek met Winter en 't komt in orde; Op diezelfde datum vervielen: Wees Slim gebruik Glim; Wijn van Oud zuiver als goud; U.S. banden zijn goede banden; Neem geen risico, maar Goodyear. CITATEN Ik kan hét niet laten. Toch even een paar citaten uit de vorige eeuw. 'Een zakenman, die niet adverteert om dat zijn grootvader het ook niet deed, moet een kniebroek aantrekken en een pruik opzetten.' 'Een zakenman die niet adverteert omdat het geld kost, moet ophouden salaris uit te betalen, want ook dat kost geld.' 'Een zakenman die niet adverteert om dat hij het val eens geprobeerd heeft doch weinig succes heeft gehad, moet zijn sigaar weggooien als hij is uitgegaan.' en tenslotte: 'Een zakenman die niet adverteert om dat hij er geen slag van heeft om een annonce goed op te stellen, moet niet meer eten, als hij niet koken kan'. APHORISMEN Nu dan kunnen er ook nog wel een paar aphorismen uit de vorige eeuw bij. 'Zorg er steeds voor een afdoende reden te hebben, waarom juist uw artikel het beste is en maak dit dan bekend in elk hoekje der advertentie waarin uw naam voorkomt 'Op zichzelf heeft adverteren geen waarde. De koopman heeft zijn artikel slechts af te leveren aan kopers, die door een advertentie bij hem worden gebracht.' 'Draag zorg in uwe advertentie slechts eenvoudige feiten te vermelden. Er is bij het kopend publiek wel eens neiging tot twijfels. Voorkom dit.' En: 'Bij adverteren is het meer dan in andere gevallen niet zozeer de vraag: wat? als wel de wijze: hoe!!' WAAROM NIET Toen Sir Joseph Beecham stierf was het een zwarte dag voor Groot-Brittannië. Want Sir Beecham's pillen betekenden heel wat voor het land waar de zgn. 'Patent'-geneesmiddelen troef waren. Doch niet alleen om zijn pillen, ook om zijn schitterende reclamecampagnes was Beecham beroemd. Beecham huldigde de stelling dat een kleine pakkende tekst en een alles zeggende illustratie - niet te klein geplaatst - de aandacht trekt. En zijn succes bewees dat hij 't bij het rechte eind had. Eén van zijn meest geslaagde adverten ties was die van een echtpaar - reeds op leeftijd - staande in een slaapkamer. Hij houdt krampachtig een doosje Bee cham's pillen vast, met één, zegge één pil. Zij kijkt vol schrik. De tekst onder de afbeelding luidde: 'Twee zielen één gedachte: waarom geen nieuw doosje Beecham gekocht!' DIEDERICK ANSLO 13

Kontekst nl | 1975 | | page 13