een wereldomvattende recessie Economisch Dagblad Menig ondernemer wordt op het ogenblik ge confronteerd met de gevolgen. O.m aan de ro de cijfers te ontkomen wordt gestreefd naar optimale efficiency, marketing geïntensiveerd. De manager van nu moet alert kunnen reage ren op de economische ontwikkelingen. Daar voor moet hij de beschikking hebben over be trouwbare, actuele informatie. Het Economisch Dagblad biedt deze informatie. Dagelijks! Het ED is gespecialiseerd, maar de specialisatie is ruim: Het brede economische en sociaal-econo mische terrein. Mensen die leiding geven aan de onderneming of medeverantwoordelijkheid dragen voor de commerciële strategie, lezen het ED. Mensen zoals u! Dagblad voor het management Stuur het Economisch Dagblad enige weken ter kennismaking naar: naam t.a.v.: adres: plaats: In open envelop, zonder postzegel versturen naar: Antwoordnr. 344, Den Haag. Wagenstraat 37, Den Haag. Tel. 070-624562

Kontekst nl | 1975 | | page 18