DE COME-BACK VAN MARY QUANT Van mini-rok tot cosmetica Sinds Mary Quant in het begin van de jaren zestig de wereld in rep en roer bracht met het lanceren van haar 'mini-rok' raakte zij, althans in Nederland, een tijdlang in het vergeetboek. Dat gaat nu snel veranderen. Want Mary komt terug. In september opent zij in Den Haag, samen met het chemisch concern ICI, een winkel voor interieurstoffen onder de naam 'Choice'. Want Mary ontwerpt niet alleen rokken en jurkjes, maar ook andere, nieuwe pro ducten: zonnebrillen, cosmetica, sjaals, hoeden, beddegoed, lingerie, bekers en poppen. Dat alles is ook in ons land al verkrijgbaar. Mogelijk komen daar binnenkort nog Mary Quant-brilmonturen, -schoenen en -huishoudelijke arti kelen bij. De Britse ontwerpster is de mini-rok duidelijk ontgroeid. Na 'heel Engeland te hebben wakker geschud uit zijn con ventionele houding tegenover kleding (Sunday Times) bouwde zij in zo'n vijf tien jaar tijds een zakelijk imperium op als allround designer. Mary Quant O.B.E., R.D.I., F.S.I.A. werd in Enge land voor de vormgeving van haar ont werpen vele malen bekroond. Maar ook buiten de landsgrenzen wordt haar suc ces met trofeeën erkend. Marketing beleid Zelf zegt zij, het niet alleen te danken aan haar talent als ontwerpster, maar ook aan haar marketingbeleid. Boven dien bereikt zij met haar producten een breed scala aan doelgroepen. Om een voorbeeld te noemen: ze ontwerpt niet alleen poppen voor peuters, maar im porteert ook haar 'eigen' Mary Quant wijnen, waaronder een Cóte du Rhóne. Als belangrijkste onderscheiding be schouwde Mary Quant de overzichtsten toonstelling van haar ontwerpen, die vo rig jaar zomer werd gehouden. In het London Museum, Kensington Palace, was te zien, hoe snel tijd, mode en smaak veranderen: van mini-rok en hot pants naar de lange jurk. En ook, hoe zij het begrip 'boetiek' introduceerde met de opening in 1955 van haar winkel 'Bazaar' in het artistieke Londense Chelsea. 'Mijn nieuwe visie van toen', zo zegt Mary Quant nu, 'overrompelde de jeugd, net zoals de muziek van de Beatles. Vandaar misschien, dat Beatles en mini-rok vaak in één adem genoemd worden'. De nu 41-jarige ontwerpster beschouwt marketing als de spil, waar de gehele Mary Quant-organisatie om draait: 'Door de overstelpende belangstelling voor mijn ontwerpen, ook uit Amerika en van het Continent', zo zegt zij, 'bleek rond 1960 al, dat mijn boetieks alleen de vraag niet aankonden. Zo doende gingen we in 1963 over tot het confectioneren van mijn collecties, waardoor we de prijzen een stuk konden verlagen. Verder schakelden we talloze verkooppunten overal ter wereld in door het uitgeven van licenties'. Mary Quant Limited werkt over de ge hele linie met een systeem van licenties. Mary Quant, de nu 41-jarige ont werpster: twintig jaar geleden uit vindster van de mini-rok, nu leidster van een miljoenenbedrijf. De Britse advertentiestijl voor de modieuze Quant-fashion cosmetica: kort, maar krachtig. Alexander Plunket Greene, Mary's echtgenoot, en Archie Mc Nair - beide mannen zijn mededirecteur vanaf het eerste uur - verklaren hun werkwijze als volgt: 'We combineren Mary's talent als ontwerpster met de ervaring van de beste fabrikanten, die we kunnen vin den. Zo krijgen we de hoogste kwaliteit voor de laagst mogelijke prijs.' Door het verlenen van licenties kon Mary Quant Ltd. ook gaan opereren in buiten landse markten, zonder dat het bedrijf transportkosten overzee en locale im porttarieven behoefde te betalen. Wat de marketing in het buitenland be treft, spreekt het vanzelf, dat elke licen tiehouder verantwoordelijk is voor zijn Mary Quant beeldt haar vignet bloemetjes ook af op de lingerie, die zij ontwerpt. NR. 16 6 AUGUSTUS 1975 20 GET1TON.

Kontekst nl | 1975 | | page 20