Marketing: de spil waar organisatie om draait afzet. Dat hij zelf in eigen land een marktonderzoek houdt, alvorens hij een nieuw Mary Quant-product lanceert. Cosmetica In ons land heeft de Mary Quant- cosmetica van al Mary's producten, tot nu toe de meeste bekendheid. De com plete lijn aan make-upartikelen kwam uit in april 1966: de 'no-nonsense set', waaraan Mary twee jaar lang gewerkt had. Om haar naam, behalve met mode, Drie beroemde pen van Mary boetiek 'Bazaar 'Bubbles and Squeak', de nieuwe broer-en-zus poppen, die Mary Quant voor peuters heeft ontworpen. mini-mode ontwer- voor haar Londense ook met cosmetica te associëren, gingen destijds zes mobiele demonstratie eenheden op pad. Kris-kras door het United Kingdom. Nu, na negen jaar, worden de Mary Quant-potjes en tubes in meer dan honderd landen verkocht. De publiciteit voor de cosmetica is dui delijk gericht op twee verschillende groepen. De 'Quant-fashion'-serie is be stemd voor 19- tot 25-jarigen en voor wie gedurfde, nieuwe kleuren of toepas singen wil proberen. Kenmerk van Quant-fashion: provocerende benamin gen, veelal wilde kleuren en 'no nonsense'-huidverzorging. De reclame, gericht op deze modieuze groep is kort, maar krachtig: promoting van één pro duct per advertentie. Die advertentie be staat uit één, vrij prikkelende foto, met één zin harde tekst. Het display materiaal is uitgevoerd in zwart, wit en zilverkleur. Daartegenover staat de 'Quant special recipes', de bijzondere-recepten-serie, die gericht is op de wat conservatievere jonge of de wat oudere vrouw. Deze se rie haakt aan bij het populaire probleem luchtvervuiling en bevat daarom veel natuurlijke bestanddelen. Dat element komt ook tot uiting in de reclamevoering, die zachter en aantrek kelijker is dan die van de Quant- fashion. In de advertenties voor 'special door Marijke Gravesteyn recipes' prijken bijvoorbeeld aardige meisjes in landelijke omgeving, met een uitvoerige verduidelijkende tekst erbij over de samenstelling en het gebruik van de producten. Op het display materiaal en in de advertenties zijn hierop aansluitend vruchten, manden vol bloemen en graan afgebeeld. De kleuren: voornamelijk zwart, geel en wit. Nederland Dit reclamebeeld zal men niet alleen in Engeland aantreffen. Mary Quant streeft naar een internationale eenheid in adver tentiebenadering. In ons land voert 'Gala Cosmetics International Ltd.', het cosmeticamerk van Mary Quant, sinds enkele maanden een intensieve reclame campagne. Directeur van Gala, de heer A. Mulder: 'Sinds wij in augustus '74 de zaak van de toenmalige importeur overnamen, is dank zij onze nieuwe be nadering, de omzet van Mary Quant- cosmetica met maar liefst 174% geste gen. Samen met reclamebureau Markos in Den Haag voeren wij een adverten tiecampagne in de gehele landelijke dagbladpers. Evenals in 'Viva', om met een progressief blad voor de jonge vrouw te beginnen. In het najaar komen daar nog meer vrouwenbladen bij.' De heer Mulder bouwt het imago van Mary Quant weer helemaal van de grond af op: 'Mary Quant is in Neder land, afgezien dan van de mini-rok geen begrip meer. Zoals dat in Engeland en Verpakkingen in gezellig ouder wetse stijl voor de 'special recipes' cosmetica. [PRYQUHN] Ijquid cundatioH NR. 16 6 AUGUSTUS 1975 iWi 33r» 16 FL.OZ. (U.SJ 48CC/ML

Kontekst nl | 1975 | | page 21