Industrieel Marketingonderzoek-congres in september Ml OIIANtS C5ÏÏ253 in velerlei andere landen nog wel het geval is. Daar geldt zij nog steeds als een autoriteit op het gebied van design. Onlangs zond de BBC bijvoorbeeld een film van een uur uit over Mary Quant. Deze televisieproductie 'Life style' was onderdeel van een serie, gewijd aan be kende persoonlijkheden. Geen tv-reclame Het begrip 'Mary Quant als creatief ontwerpster moet er in ons land eerst weer in gebracht worden, zo vindt de heer Mulder. Dat doet hij o.a. door in elke advertentie de - uit het Engels ver taalde - slagzin te herhalen: 'Er is maar één Mary Quant en die creëert voor ons' (zonder dat overigens duidelijk wordt, wie 'óns' dan wel is). 'Aan tele visiereclame hebben wij nog te weinig rendement', zo verklaart de heer Mul der, 'omdat het merk Mary Quant vrij exclusief is. Er zijn te weinig verkoop punten in Nederland. Bovendien richt de fashionlijn zich op de modebewuste vrouw, die durft te experimenteren met kleuren. De Nederlandse vrouw is wat dat betreft niet zo revolutionair. Al komt er de laatste jaren bij de jongere generatie wat meer durf om de hoek kijken. Bij de oudere vrouw heeft onze special recipes-serie, meer kans van slagen.' Het geruchtmakende boekje van Lucas rrrrrrrrrr Catalogue rrr rrr rrr rrr Omslag voor de catalogus, uitgege ven bij de overzichtstentoonstelling van Mary Quant's ontwerpen, die een jaar geleden in het London Museum werd gehouden. Reijnders 'Cosmetica in Nederland', dat gewoon water en zeep als schoonheids middelen aanprijst, heeft de heer Mul der geen slapeloze nachten bezorgd: 'We hebben er niets van gemerkt in onze omzet. Huid verzorgende cosmetica kan wel degelijk zijn nut hebben. Trouwens, de Hollandse vrouw is wel zo nuchter om in te zien, dat je met een anti-rimpelcrème geen vrouwtje van tachtig in een meisje van twintig veran dert.' Toekomstbeeld Als toekomstbeeld van zijn Mary Quant-cosmetica ziet de heer Mulder een nog grotere omzetgroei door middel van reclame: 'Daarmee willen we een breder publiek bereiken om het aantal verkooppunten uit te breiden.' Bij alle reclamevoering wil hij vooral de creati viteit van Mary Quant in de volle breedte benutten. Het vijfblads-bloemetje, het vignet van Mary Quant, zal de komende jaren op steeds meer plaatsen opduiken. Op de verpakkingen en in advertenties, maar ook op vele producten, die zij ontwerpt: tot b.h.'s en broekjes toe. Voordat Mary Quant cosmetica creëerde veranderde zij de modewereld Mary Quant cosmetica Introductie-advertentie voor de Mary Quant-cosmetica in Nederland: een creatief imago weer opbouwen De Vakgroep Industriële Marketing bin nen de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers organiseert op 26 september a.s. een congres in de Kom paszaal van de K.N.S.M. (Levantkade, Amsterdam). Thema van het congres is: 'Industrieel Marketingonderzoek als basis voor operationele en strategi sche beleidsvorming' (Case studies uit de praktijk van enkele internationale bedrijven) De sprekers zijn: dr. Brian O'Connor (British Petroleum London/Forecasting Division), drs. George Görtemöller (Es- te 1/Hoogovens), prof. L. Kympers (Bekaert-België), F. Dekker (Borg Warner Chemicals Europe), dr. Steven E. Permut (Boston University), Keith Dixon (Charcon Products Ltd/Charter house Group). Een breed scala van problemen en on derwerpen wordt behandeld met betrek king tot industrieel marketingonderzoek ten behoeve van energie behoeften, plaatstaal, draadindustrie, bouw, chemi sche industrie e.d. Het programma begint om 10.00 uur en zal duren tot plm. 17.00 uur. De deel nemersbijdrage in de kosten: 95,-. Men ontvangt daarmee tevens de tek sten van de lezingen. Opgeven bij de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers, p/a Organisatie-Bureau Wissenraet B.V., Van Eeghenstraat 86 te Amsterdam. Telefoon: 020-73.95.51. Marketing-congres De 'International Marketing Federation' en het 'Institute of Marketing Mana gement' (India) hebben het 5th World Congress on Marketing ge-co- sponsered. Dit marketing-congres wordt van 25 tot 31 januari 1976 gehouden in New Delhi (India). Het congres zal van speciaal belang zijn voor o.a. expor teurs, importeurs, marketing en mana gement instituten, professoren enz. Voor verdere details kunt u zich wen den tot: 5th World Congress Secretariat c/o Institute of Marketing Manage ment 62-F, Sujan Singh Park, New Delhi - 110003, India Telefoon: 38.46.35 en 38.22.52 Telegram: MARKETMAN Telex: IMM-ND-3643 NR. 16 6 AUGUSTUS 1975 n n n r\ r> a n [iiiimiH rrr rrr rrr London Museum Nog niet zo lang geleden creëerde een jonge Engelse ontwerpster iets dat "minirok" werd genoemd. Op slag veranderde de hele modewereld. Onweerstaanbaar! Die jonge ontwerpster was Mary Quant. Nu is zij wéér een wereld aan het veranderen: die van de cosmetica. Met datzelfde onweerstaanbare. Zij ontwikkelt nieuwe ideëen, kijkt niet achterom maar vooruit en introduceert cosmetica die in niets meer herinneren aan gisteren. Mary Quant cosmetica zijn gericht op morgen- Zowel haar recepten als kleuren zijn typisch Mary Quant: origineel, gedurfd, feilloos gebaseerd op wat de modebewuste jonge vrouw wil. Mary Quant is niet alleen erg creatief, maar ook prak tisch. Cosmetica voor elke dag moeten ongecompliceerd zijn en niet te duur is haar devies. Ook al zijn ze de beste... Het zal u niet verwonderen dat Mary's cosmetica al in meer dan 90 landen een succes zijn. Ze zijn ook in Nederland verkrijgbaar voor alle jonge vrouwen die - net als Mary zelf - steeds denken aan morgen... uw nieuwste make-up mode (er is maar één Mary Quant en die creëert voor óns!) Viva si 22

Kontekst nl | 1975 | | page 22