Drukwerk als een vorm van mediakeuze UNIEKE CONCENTRATIE Een paar weken geleden heeft de grootste offsetdrukkerij van Nederland zich in een nieuwe opstelling aan de pers gepresenteerd. Aangekondigd werd de in tense samenwerking tussen vier grafische ondernemingen, die tevoren als zelf standige bedrijven functioneerden, zij het dan dat ze al geruime tijd deel uit maakten van de Industriegroep van het V.N.U.-concern. Winter Die bedrijven: Smeets Drukkerijen B.V., in Weert, de Nederlandse Boek druk Industrie B.V. in 's-Hertogenbosch, de Nederlandse Offset Industrie B.V. in Amsterdam en de in het Belgische Bar- chon gevestigde boekbinderij Desoer S.A. zijn nu samengevoegd tot de Smeets Offset Groep. Daarmee is in de offsetsector een con centratie tot stand gekomen, die uniek is. Op zichzelf is dat interessant nieuws. Misschien nog interessanter is de wijze waarop de nieuwgevormde Smeets Off set Groep de markt benadert. Daarom zijn we eens gaan kijken in het grootste bedrijf van de vier: de drukke rij in Weert. En we zijn gaan praten met algemeen directeur drs. H. V. M. van Opstal en met de man die het verkoop- en servicekantoor van de groep in Nederland leidt: Dick Suèr. Techniek In Weert wordt de bezoeker in eerste instantie geïmponeerd door de ongelofe lijke vorderingen van de grafische tech niek, waarmee hij hier wordt geconfron teerd. De 960 medewerkers van de Weertse tak van de Smeets Groep beschikken over apparatuur die zonder terughouding tot de modernste op dit gebied in Eu ropa gerekend kan worden. Wie technisch een beetje op de hoogte is zal het bijvoorbeeld genoeg zeggen, als hij verneemt dat in Weert twee kleu renscanners van de jongste generatie staan. En dat er gedrukt wordt op vellen- offsetmachines die ook al behoren tot het meest geavanceerde dat thans op de markt is: negen persen van de Roland 800 serie, naast enkele vellenoffsetper- sen die nog te nieuw zijn om ze al door Roland 800's te vervangen. Luchtfoto van Smeets in Weert De Roland 800 wordt in de grafische industrie momenteel wel zo ongeveer als de crème de la crème beschouwd in de vellenoffsetsector. Het zijn machines die op formaten van 110 x 160 cm en 100 x 140 cm uurpro ducties van acht- tot tienduizend vellen mogelijk maken. En die ook in andere opzichten zo technisch verfijnd zijn, dat er niet alleen snel kan worden gedraaid, maar ook snel kan worden ingesteld en worden gedrukt met een maximum aan kwaliteitsbeheersing. Maar daarmee zijn we er nog lang niet, want Smeets beschikt ook over een reeks rollenoffsetpersen, die het bedrijf in Europa zo ongeveer beroemd hebben gemaakt. Alle machines, waaronder een ultramoderne Marinoni-Cottrell M 1000, die binnenkort een zusje erbij krijgt in de vorm van een dergelijke pers in een nog weer verfijnde versie, zijn uitgerust met drooginstallaties. Dat betekent dat ze op gestreken papiersoorten goed kleurenwerk kunnen maken. En dat doen ze bij Smeets dan ook: prachtige kleurenboeken, tijdschriften in kleur, postordercatalogi komen er van de per sen in kwaliteiten die in niets meer doen denken aan wat we vroeger wat misprijzend 'rotatiedruk' noemden. Voor de afwerking van de tijdschriften en andere producten die in Weert wor den vervaardigd beschikt men over een gigantische garenloosbind- en verzamel- hechtinstallatie. Dan is er ook nog eens een complete fabriek voor het maken van cartonna- ges, displays, etc. Veelzijdigheid Niet minder geavanceerd zijn de andere bedrijven van de groep uitgerust. De know-how op zetgebied, ingebracht door de Nederlandse Boekdruk Inrich ting (overigens ook al lang geen boek- drukbedrijf meer, maar eveneens een off- setdrukkerij) wordt bijvoorbeeld ten- volle benut met de in Den Bosch opge stelde computergestuurde TXT fotografi sche zetinstallatie. En ook de zuiver op de vellenoffset gerichte outillage van de Amsterdamse drukkerij en de op kwali teitswerk ingestelde uitrusting van het binderijbedrijf in Barchon kunnen als NR. 16 6 AUGUSTUS 1975

Kontekst nl | 1975 | | page 4