DEN HAAG Leidsch Dagblad Leidsch Dagblad HEI VOIR VODÏSWEB .00.000 HET VADERLAND TALRIJKE BRIEVEN pAmsterdam irT OPb AAdj MEER BAET 74 is een schoone woonstad, breidt zich steeds uit. Er woont een gegoed publiek; de winkelstand bloeit er en heeft een levendig bedrijf, Het is een prachtige stad om er een reclame-cam pagne te openen en dat doet zoowel de Neder- landsche als de buitenlandsche adverteerder in: Wie Leiden kent, kent het Wie in Leiden adverteert, adverteert in het Noordeindsplein - Leiden AA AA bereikten ons de laatste jaren, waarin enthousiasme werd uitgesproken over de uitstekende resultaten, bereikt met advertenties in onze beide dagbladen. Wijzelf beschouwen dit als vanzelfsprekend: een toe gewijd publiek als het onze reageert natuurlijk even sterk op de advertentie- als op de redactiepagina's. De ter zake kundige adverteerder weet dit reeds lang: daarom adverteert hij regelmatig in de dagbladen ROTTERDAM

Meer Baet nl | 1929 | | page 22