Kies dan toch het beste, wanneer gij een katholiek dagblad in Uwe advertentie-cam pagne opneemt! 't Is waar, de keus wordt U niet gemakkelijk gemaakt en tochhet loont de moeite zich vooraf goed te ori├źnteeren. Een zeer goede maatstaf ter beoordeeling van de publiciteits-waarde van een katholiek dagblad, is naast verspreiding wel de popu lariteit waarin de advertentie-kolommen van het dagblad zich verheugen! Zie eens wie reeds in het dagblad De Am- j stelbode adverteeren! 't Zijn de scherpzinnigste y koopers van dagbladruimte,die het adverteeren I voor hun zaken tot een wetenschap hebben 4 'sm gemaakt en met niet falende regelmaat de 4 4 advertentie-kolommen van De Amstelbode vullen. Wij zenden U op aanvrage gaarne een beknopt overzicht van onze voornaam- wste adverteerders en de uitgebreide tarieven.

Meer Baet nl | 1929 | | page 31