ONS GOED VERZORGD ORIGINEEL DRUKWERK 13000 EX. IN EINDHOVEN PROVINCIALE OVERIJSSELSCHE EN ZWOLSCHE COURANT n AD VERTENTIE-T ARIEF VAN „MEER BAET" V« - 45— V« - 27.50 Algemeen Jfandets.en Advertentieblad f 2.25 PER KWARTAAL Oplage 16500 39 Agentschappen Het voornaamste dagblad in de prov. Overijssel en aangrenzende deelen van Gelderland en Drenthe Advertentie-tarieven worden op aanvrage gaarne toegezonden /j pagina, per plaatsing. f 75. DEZE PRIJZEN GELDEN VOOR OPDRACHT VAN 12 PLAATSINGEN Wootrbiad voor Cindhovon e. o. Komt in een oplage van ruim wekelijks in ELK huisgezin. In 't industrie centrum Eindhoven komt een reclame-campagne zonder AH A N OOIT tot z'n recht Vraagt proefnummers en tarieven: DOMMELSTRAAT 26 R. BORST 6. C" Geeft meer baet

Meer Baet nl | 1929 | | page 33